nieuws

College Eindhoven geeft ambtenaren veeg uit de pan

bouwbreed Premium

Het dagelijks bestuur van de gemeente Eindhoven distantieert zich van de actie van het personeel van de dienst stedelijke ontwikkeling en beheer (DSOB) tegen de leiding.

Zoals vorige week gemeld, hebben 61 ambtenaren van de dienst het vertrouwen in de leiding opgezegd. Ze klagen onder meer over de gebrekkige communicatie met betrekking tot de reorganisatie van de DSOB. Die is ingezet na een kritisch onderzoeksrapport over het functioneren, dat volgde op hardnekkige geruchten over bevoordeling van lokale aannemers.
Niet de directeur, maar de 61 ambtenaren krijgen van B en W een veeg uit de pan. “Het college steunt het management van de dienst volledig”, meldt het stadsbestuur in een reactie. “Wij zijn ervan overtuigd dat het management van de dienst, onder de leiding van directeur W. Krzeszewski, en de medewerkers van de dienst samen in staat zijn de komende tijd van de DSOB een dienst te maken die voldoet aan de eisen van deze tijd.”

Bruggenbouwers

De manier waarop de critici zich manifesteren, wordt opgevat als een teken dat zij zelf onvoldoende inspelen op de urgentie van het verbetertraject dat is ingezet. Zij bezorgden hun verklaring via een notaris bij de ondernemingsraad. Het zou tot nu toe niet mogelijk zijn geweest met deze critici in contact te treden.
“Wij betreuren dit zeer”, stelt het college. Het voegt er vervolgens aan toe dat het de gemeentesecretaris heeft gevraagd op zeer korte termijn een interne commissie van ‘bruggenbouwers’ te vormen met de opdracht alles te doen om de verhoudingen tussen ambtenaren en leiding te normaliseren. Het college zegt erop te rekenen dat alle betrokkenen daar op professionele wijze aan zullen meewerken.”
Een recente steen des aanstoots is de vermeende bevoordeling van ontwikkelaar AM Wonen door het geven van een winstgarantie op een project in de uitbreidingswijk Meerhoven. Die vloeit voort uit de schade die AM Wonen heeft geleden in een eerdere fase door de aanleg van een nieuwe weg.
Deze regeling past volgens het college binnen de geldende kaders en helpt bovendien de beoogde hoge woningproductie te halen. “De afspraak”, zo wordt onderstreept, “die de directeur heeft gemaakt met AM Wonen en de uitwerking die daaraan inmiddels is gegeven, zijn zodanig dat er geen sprake is van bevoordeling van het bedrijf.”
Wel zou de communicatie binnen de dienst over dit soort zaken beter moeten. Het college vindt het “bijzonder vervelend” dat de negatieve berichtgeving nu “ook afstraalt op AM Wonen”.

Reageer op dit artikel