nieuws

Bouwvakkers terug naar schoolbanken

bouwbreed Premium

Zo’n 80.000 bouwvakkers moeten de komende drie jaar opnieuw naar school.

Dat is een gevolg van het project Leren en Werken van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt (onderwijs) en Aboutaleb (sociale zaken).
Via het leerprogramma moeten binnen drie jaar ongeschoolden middels het systeem van ‘leren in de praktijk’ worden klaargestoomd voor een diploma op het niveau middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer 40 procent van de 200.000 Nederlandse bouwvakkers beschikt niet over een diploma op dit niveau.
Wouter Turpijn, algemeen directeur van Fundeon, verwacht dat het opleiden van zoveel mensen geen probleem zal opleveren. “Vanwege de scholingsparagraaf in de bouw-cao is de bedrijfstak al ruim een jaar bezig met het scholen van bouwvakkers. Inmiddels zijn al tussen de 5000 en 6000 mensen hiermee begonnen. “
Hij tekent daarbij aan dat de voorgenomen OCW-bezuinigingen op Kenniscentra Beroepsonderwijs, waartoe ook Fundeon behoort, een nadelige invloed kunnen hebben op het scholen van ongediplomeerden.
Het opleidingsniveau wordt opgeschroefd vanwege de vergrijzing. Bovendien verwachten de bewindslieden dat wanneer de Nederlandse economie opnieuw instort, de werkloosheid onder ongeschoolden massale proporties zal aannemen.
Het project Leren en Werken is niet helemaal nieuw. De laatste twee jaar zijn zo’n 26.000 trajecten in gang gezet waarbij werknemers via onderwijs in de beroepspraktijk hun vakkennis kunnen bijspijkeren. Ook zijn ruim 13.000 werknemers via het Erkennen van Elders Verworven Competenties (EVC) alsnog gediplomeerd.
Voor wat de bouw betreft speelt Fundeon hierin een belangrijke rol. De organisatie vestigt, in opdracht van de bedrijfstak bouw, in de loop van 2008 zes EVC-centra in Nederland. Daar werken specialisten die bouwvakkers met veel werkervaring maar zonder afgeronde opleiding, alsnog naar een diploma leiden.

Reageer op dit artikel