nieuws

Botlektunnel te kwetsbaar als ontsluiting Rotterdamse haven

bouwbreed Premium

De ontsluiting van de Rotterdamse haven met alleen de A15 is kwetsbaar. Een tweede oeververbinding zou helpen, maar op termijn is een netwerk nodig.

“Als twee tankauto’s in de Botlektunnel zouden ontploffen, is de haven in één klap onbereikbaar. Van de Nederlandse economie komt 10 procent dan stil te liggen”, schetst Harry Geerlings, projectleider van Transumo A15. Hij geeft leiding aan een brainstorm over de toekomst van de Rotterdamse haven. Meer dan dertig partijen, waaronder gemeente, havenbedrijf, Shell en Erasmus Universiteit denken al mee over de periode nadat de Tweede Haven is aangelegd. Rijkswaterstaat is overigens een opvallende afwezige. De bestuurlijke en ruimtelijke druk op het havengebied is groot en neemt verder toe, verwacht Geerlings. Tegelijk drukt het begrip duurzaamheid een steeds groter stempel.
De afwikkeling naar het achterland verloopt nu allemaal langs ‘lijnverbindingen’ over weg, water en spoor. De universitair hoofddocent verwacht dat op termijn een breed netwerk van verbindingen onontkoombaar is, waarbij niet alleen fysieke infrastructuur een rol zal spelen. De haven zal de komende jaren groeien van 10 naar 25 miljoen containers per jaar, die geen van alle in de haven blijven.
De verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein helpt de files tegen te gaan, maar blijft een kwetsbare manier om de haven te ontsluiten. Het eerste oplossingenpakket ligt inmiddels vast in een ‘hotlist’ waar de regio op korte termijn mee aan de slag gaat. Daarbij gaat het om een tweede oeververbinding zoals de Oranjetunnel, doelgroepstroken, nachtdistributie en containertransferia. Met deze maatregelen is 23 tot 25 procent minder verkeersbewegingen te bereiken.

Slimmer

Op termijn zal geluid een lastiger probleem blijken dan luchtkwaliteit. “Luchtkwaliteit is makkelijker te adresseren en in te dammen, terwijl meer andere activiteiten leiden tot meer geluidsoverlast.” Vooral de binnenvaartsector – waarmee de helft van de goederen naar het achterland gaat – kan nog een innovatieslag gebruiken. Daarna is nog een innovatieslag nodig waarbij meer de focus komt om activiteiten in de haven zelf. Daarbij heeft Geerlings met name het petrochemische complex in gedachte. “Als je ook naar andere havens kijkt, zoals Antwerpen, zie je dat het slimmer kan. Meer winst, minder bewegingen. Die kant moeten we op.”

Reageer op dit artikel