nieuws

Asfaltdaken bijna allemaal verweerd

bouwbreed Premium

Vrijwel alle asbestcement dak- en gevelplaten in Nederland zijn matig tot ernstig verweerd. Hoewel demonteren en afvoeren gevaarlijk is, betekent het niet dat er altijd acute risico’s voor mens en milieu zijn.

Dat concludeert milieuminister Cramer na een onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond. Die kreeg de opdracht om de verspreiding van asfaltvezels, afkomstig van verweerde asbestcement daken, in het milieu te onderzoeken. Verwering komt door weersinvloeden zoals regen, wind en temperatuurwisselingen. Cementdeeltjes en asbestvezels komen hierdoor vrij.
Een gebouw met een asbestdak en goede dakgoten zal weinig asbestrestanten ‘uitstoten’, weet TNO. Wanneer de asbestcement dak- en gevelplaten geen dakgoten hebben, of wanneer ze lek of verstopt zijn, neemt het risico op asbestblootstelling flink toe. Om hoeveel woningcomplexen en openbare gebouwen het gaat, is onbekend.
Cramer start binnenkort de voorlichtingsmachine om mensen te wijzen op de gevaren van het asbest in de daken. Eigenaren van daken met asbesthoudende platen krijgen te horen dat het tijdig weghalen in het eigen belang is, maar ook zeker voor die anderen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.
Bij ernstig verval – en dus op momenten van acute risico’s – kunnen gemeenten met de Woningwet in de hand ingrijpen, laat Cramer het parlement weten. “Een eigenaar moet ervoor zorgen dat zijn bouwwerk geen gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid.”

Reageer op dit artikel