nieuws

Akkoord fu sie Ymere en Woonmaatschappij

bouwbreed

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft de fusie tussen de woningcorporaties Ymere en Woonmaatschappij goedgekeurd. Uit de fusie ontstaat de grootste corporatie van Nederland met 75.000 woningen.

De toezichthouder constateert dat er door het samengaan “geen reden is om aan te nemen dat de concurrentie op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt belemmerd.”
De NMA wijst er op dat er in de regio meerdere concurrenten actief zijn en dat de fuserende partijen een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 25 procent hebben.
Ymere en Woonmaatschappij zijn actief in Amsterdam en omstreken. De corporaties kondigden begin november aan 200 miljoen euro te gaan investeren in dertien Amsterdamse wijken. Behalve in woningen zal de nieuwe corporatie ook steeds meer investeren in scholen, betaalbare bedrijfsruimte en zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Kritisch

Het groene licht van de kartelwaakhond betekent nog niet dat de fusie een feit is. Minister Vogelaar (Wonen) zal de plannen van de twee corporaties nog moeten beoordelen. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is zeer kritisch. Op initiatief van PvdA-Kamerlid Staf Depla nam de Tweede Kamer anderhalf jaar geleden een motie aan om grote fusies van corporaties aan banden te leggen.
Volgens Depla blijft de meerwaarde van een fusie vaak uit en komen sociale huisvesters op te grote afstand van de wijken en de bewoners te staan. Nadeel is ook dat een fusie geruime tijd alle energie van de betrokken corporaties opslokt, wat ten koste gaat van de aandacht voor de wijken.
Depla laat in een reactie op het oordeel van de NMA weten niet gelukkig met de plannen van de twee sociale huisvesters te zijn. “Ik ben er niet van overtuigd dat de wereld hier beter van wordt”, aldus het Kamerlid.
Volgens Depla kijkt het Rijk inmiddels wel kritischer naar voorgenomen fusies, maar is het wachten op een nieuw toetsingskader van het departement.
In afwachting hiervan sluit de PvdA niet uit dat de Tweede Kamer zich nadrukkelijk met de voorgenomen fusie van Ymere en Woonmaatschappij gaat bemoeien. “De minister is nu aan zet”, aldus Depla.

Reageer op dit artikel