nieuws

Ziekenhuis heeftambitieuze plannen

bouwbreed

Nieuwbouw voor eigen patiënten en die van andere zorginstellingen, koopwoningen en kantoorruimte en de aanleg van een golfbaan. Dat zijn de ambitieuze plannen voor het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis Coudewater in Rosmalen. De gemeente Den Bosch werkt samen met GGZ Oost Brabant aan de Ontwikkelingsvisie Landgoed Coudewater.

GGZ Oost Brabant blijft eigenaar en gaat het onderhoud van het landgoed bekostigen door de verhuur van panden. Eind 2008 start een grootscheepse renovatie van het hoofdgebouw. In 2009 worden drie paviljoens gesloopt, ten behoeve van laagbouw. Daarnaast komen er dertig nieuwe zorgwoningen en tientallen koopwoningen. De verpleegstersflat wordt gesloopt om ruimte te maken voor kantoren van de GGZ. En er komt een kleine of grotere golfbaan.

Reageer op dit artikel