nieuws

Waardebeschikkingen

bouwbreed Premium

De nieuwe waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (woz) verwachten we pas in het voorjaar 2008. Maar, het verbaast me nu hoe slordig ondernemers en beleggers met deze woz-beschikkingen omgaan en hoe slecht berekend en hoog de waarden in vele woz-beschikkingen zijn. De woz-waarde komt op vele fiscale terreinen terug: de onroerende zaak belasting (OZB), de polder- en waterschapslasten, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, afschrijvingen en dergelijke. Voor woningen werd enkele jaren geleden de ozb voor het (eigen) gebruik en huur afgeschaft, alleen de zakelijk gerechtigden (eigenaars) betalen nog ozb en komen de woz-waarden tegen. Voor bedrijfsmatig onroerend goed zijn beide heffingen ozb blijven bestaan. Schrikt u niet dat bij de woz alle panden op eigen grond staan, ook als ze die hoge erfpachtcanons betalen. Dit blijf ik de grootste blunder van de politiek vinden, toen zij deze taxatiefictie in de wet woz lieten staan. En, als ze dan nog hadden bepaald dat het voor voortdurende erfpacht geldt en niet voor tijdelijke erfpacht (bijvoorbeeld 30 jaar), had ik er misschien nog vrede mee. Nee, alle grond is eigendom, althans voor de woz. Waarom is het redelijk om gelijkwaardige panden op eigen grond, voortdurende erfpacht (met recht op verlenging) en tijdelijke erfpacht (eind na een periode), hetzelfde te taxeren. Dit heeft niets met redelijkheid te maken, maar met onbillijke belastingheffing. Het valt me bij het beoordelen van woz-beschikkingen op van welke slechte kwaliteit de o.g.-registers van gemeenten zijn. Ik ken iemand die tegen een sociale huur een kantoorpand verhuurt aan een gezondheidscentrum. Om het huurcontract rond te krijgen moest de verhuurder aan de gemeente een woningonttrekkingsvergoeding betalen om een van onzelfstandige dienstwoning in het pand kantoorruimte te mogen maken. Deze verhuurder werd door de woz twee keer gestraft. Eerst berekent de gemeentelijke belastingdienst de waarde tegen een markthuur, terwijl deze persoon juist aan de charitatieve huurder een lagere huur berekent dan de markthuur. Dan berekent zij de waarde van de voormalige huurwoning tegen een waarde die voor hoofdgrachtenappartementen in Amsterdam telt. Enkele honderdduizenden euro zit de gemeente met haar woz-waarde te hoog, dus hoger dan de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Twee jaar achter elkaar heeft deze verhuurder bezwaar aangetekend, twee jaar is er geen uitspraak op zijn bezwaren. In 2008 zal hij weer bezwaar maken. Deze woz-beschikking is niet alleen onjuist maar het niet afwikkelen van deze bezwaren is ook onzorgvuldig. En, dat valt me tegen van de Waarderingskamer, die moet waken over de kwaliteit van de woz-taxaties en afwikkeling van de bezwaren. Doet hij zijn werk wel goed? In 2007 moet dat toch beter kunnen, mijn waarde Waarderingskamer? Wist u overigens dat indien een huurder van een bedrijfsruimte het pand zo mooi heeft verbouwd dat daardoor de woz-waarde veel hoger uitkomt dan voor de verbouwing, de huurder de hogere lasten ten gevolge daarvan moet betalen? Dit moet dan wel goed in het huurcontract (zie www.roz.nl) zijn vastgelegd. Word wakker en kijk uw waardebeschikking nu al na, dan komt u in 2008 beslagen op het ijs, en kan uw bezwaar meteen de deur uit.

De nieuwe waardebeschikkingen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (woz) verwachten we pas in het voorjaar 2008. Maar, het verbaast me nu hoe slordig ondernemers en beleggers met deze woz-beschikkingen omgaan en hoe slecht berekend en hoog de waarden in vele woz-beschikkingen zijn. De woz-waarde komt op vele fiscale terreinen terug: de onroerende zaak belasting (OZB), de polder- en waterschapslasten, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, afschrijvingen en dergelijke. Voor woningen werd enkele jaren geleden de ozb voor het (eigen) gebruik en huur afgeschaft, alleen de zakelijk gerechtigden (eigenaars) betalen nog ozb en komen de woz-waarden tegen. Voor bedrijfsmatig onroerend goed zijn beide heffingen ozb blijven bestaan. Schrikt u niet dat bij de woz alle panden op eigen grond staan, ook als ze die hoge erfpachtcanons betalen. Dit blijf ik de grootste blunder van de politiek vinden, toen zij deze taxatiefictie in de wet woz lieten staan. En, als ze dan nog hadden bepaald dat het voor voortdurende erfpacht geldt en niet voor tijdelijke erfpacht (bijvoorbeeld 30 jaar), had ik er misschien nog vrede mee. Nee, alle grond is eigendom, althans voor de woz. Waarom is het redelijk om gelijkwaardige panden op eigen grond, voortdurende erfpacht (met recht op verlenging) en tijdelijke erfpacht (eind na een periode), hetzelfde te taxeren. Dit heeft niets met redelijkheid te maken, maar met onbillijke belastingheffing. Het valt me bij het beoordelen van woz-beschikkingen op van welke slechte kwaliteit de o.g.-registers van gemeenten zijn. Ik ken iemand die tegen een sociale huur een kantoorpand verhuurt aan een gezondheidscentrum. Om het huurcontract rond te krijgen moest de verhuurder aan de gemeente een woningonttrekkingsvergoeding betalen om een van onzelfstandige dienstwoning in het pand kantoorruimte te mogen maken. Deze verhuurder werd door de woz twee keer gestraft. Eerst berekent de gemeentelijke belastingdienst de waarde tegen een markthuur, terwijl deze persoon juist aan de charitatieve huurder een lagere huur berekent dan de markthuur. Dan berekent zij de waarde van de voormalige huurwoning tegen een waarde die voor hoofdgrachtenappartementen in Amsterdam telt. Enkele honderdduizenden euro zit de gemeente met haar woz-waarde te hoog, dus hoger dan de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Twee jaar achter elkaar heeft deze verhuurder bezwaar aangetekend, twee jaar is er geen uitspraak op zijn bezwaren. In 2008 zal hij weer bezwaar maken. Deze woz-beschikking is niet alleen onjuist maar het niet afwikkelen van deze bezwaren is ook onzorgvuldig. En, dat valt me tegen van de Waarderingskamer, die moet waken over de kwaliteit van de woz-taxaties en afwikkeling van de bezwaren. Doet hij zijn werk wel goed? In 2007 moet dat toch beter kunnen, mijn waarde Waarderingskamer? Wist u overigens dat indien een huurder van een bedrijfsruimte het pand zo mooi heeft verbouwd dat daardoor de woz-waarde veel hoger uitkomt dan voor de verbouwing, de huurder de hogere lasten ten gevolge daarvan moet betalen? Dit moet dan wel goed in het huurcontract (zie www.roz.nl) zijn vastgelegd. Word wakker en kijk uw waardebeschikking nu al na, dan komt u in 2008 beslagen op het ijs, en kan uw bezwaar meteen de deur uit.

Reageer op dit artikel