nieuws

Ventilatiesysteem vaker uit dan aan

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM wil lawaaiige ventilatiesystemen aanpakken. Dat blijkt uit vertrouwelijke informatie die Cobouw heeft.

Mechanische ventilatievoorzieningen maken veel herrie. Met als gevolg dat de consument de aanvoer van frisse lucht op de allerlaagste stand laat zetten. Zijn binnenklimaat wordt er niet beter op.
Volgens VROM-onderzoeken komt dit specifieke probleem bij 80 procent van de nieuw gebouwde woningen voor. “Er is een zeer zwak tot zwak verband gevonden tussen geluidsniveaus van mechanische ventilatievoorzieningen en sommige gezondheidsklachten zoals vermoeide of tranende ogen, hooikoorts keelpijn en slaapproblemen”, aldus VROM. Het ministerie noemt verkeerde installatie, verkeerd ontwerp en tekortkomingen aan het apparaat zelf als belangrijke oorzaken. Verder schort het aan de naleving van de bouwregelgeving.
VROM meent bovenal dat de sector verantwoordelijkheid moet nemen. De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten en UNETO-VNI zoeken samen met het ministerie naar oplossingen. “Het gaat dan in hoofdzaak om een betere informatieoverdracht van de fabrikant naar de opdrachtgever, ontwerper en installateur en overdracht van de verkoper, bouwer en installateur naar de bewoner.”
Peter Jongenotter, voorzitter van de stichting HR-ventilatie onderschrijft de problematiek. “Het klopt dat veel apparaten uit staan, omdat ze te veel lawaai maken. Maar dat geldt voor woningventilatie in het algemeen. Met een norm zou ik kunnen leven.”

Norm

Ook deskundige Evert Hasselaar pleit voor een norm. “Een gemiddeld ventilatiesysteem produceert 45 decibel geluid. Dat kun je vergelijken met een trein die achter je huis langsrijdt met het raam dicht.” De hoogleraar aan de TU Delft acht 28 decibel ’s nachts en 30 decibel overdag acceptabel.
Naar een gezondere toekomst in huis stelt VROM voor lawaaierige ventilatiesystemen aan te pakken en de kwaliteitscontrole tijdens de bouw te verbeteren. Kapitaalvernietiging bij opdrachtgevers kan zo worden voorkomen.
Jongenotter ziet wel heil in een prestatiecoëfficiënt voor ventilatie. “Het zou een goed idee zijn die prestatie bij oplevering te toetsen. Ja, het is vijf voor twaalf. Die druk voelen we zeker.”
Het lawaaierige ventilatiesysteem is slechts één van de vele oorzaken die maakt dat 30 tot 50 procent van de Nederlandse woningvoorraad niet aan de eisen voldoet. Hasselaar is content te merken dat het probleem serieus wordt genomen en dat veel neuzen dezelfde kant op staan. “Ongeveer 25 procent van de woningvoorraad behoeft dringend aandacht. Als ik minister was, zou ik eerst alle ventilatiesystemen aanpakken. Dan zou ik alle open geisers uit huizen verwijderen om vervolgens alle moederhaarden en open cv-ketels ouder dan 18 jaar te verbannen.”
Samen met de conclusies uit de onderzoeken ontvangt de Tweede Kamer een definitieve beleidsbrief. Een woordvoerder van het NEN laat weten dat een groot deel van de markt de conclusies deelt.

De problemen volgens VROM

De capaciteit in nieuwbouwwoningen wordt in 30 tot 50 procent niet gehaald.
Oorzaken
l In grote mate zijn de ventilatievoorzieningen niet goed ingeregeld of verkeerd aangebracht. Bovendien vertoont het product of materiaal zelf tekortkomingen.
l De CO2-concentraties in de belangrijkste slaapkamer zijn kritisch.
l Het gehalte formaldehyde is in 60 procent van de keukens hoger dan het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau.
l De door de Gezondheidsraad geadviseerde (jaar) gemiddelde grenswaarde voor vluchtige organische stoffen wordt in bijna 40 procent van de woningen overschreden.
l Er is geen direct verband tussen gezondheidsklachten en epc.
l Meer bouwvergunningen zijn verleend, ondanks ontbrekende tekeningen en berekeningen.
l Intensiever gebruik van verouderde woningen leidt tot verhoogde kans op geluidsoverlast van buren.
l Legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties door onjuiste aanleg, gebruik of aanpassing (gebruik dode einden).
l Een derde van de Nederlandse gastoestellen en installaties vertoont ernstige gebreken aan verbrandingstoestellen en afvoerloze geisers.
l Emmissies uit bouw- en inrichtingsmaterialen dragen bij aan een slechte binnenluchtkwaliteit. Terwijl er alternatieven zijn.
Bron: Conceptbrief VROM juli 2007, consultatie gezondheid in woningen.

Reageer op dit artikel