nieuws

Veiligheid constructie vergt toezicht

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de constructieve veiligheid. Dat vindt voorzitter Dietmar Werner van de Neprom.

“Opdrachtgevers hebben gefaald hun verantwoordelijkheid te nemen”, was de stelling die Werner poneerde tijdens het Bouwhuis-debat over constructieve veiligheid. “We hebben dat onvoldoende se­rieus opgepakt. Het kan niet zo zijn dat we ons verschuilen achter de aannemer.”
In zijn analyse van de problemen was de voorman van de projectontwikkelaars opmerkelijk openhartig, waarbij hij niet schroomde de hand in eigen boezem te steken. “Wij willen mooie gebouwen. De ontwerper zoekt daarom meer risico op. Vervolgens zoeken we de goedkoopste constructeur die minimaal gaat construeren om materiaalkosten te besparen, waar vroeger meer zekerheden werden ingebouwd”, aldus Werner.
Hij vindt dan ook dat het anders moet en de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor het organiseren van het bouwproces en daarmee van de constructieve veiligheid. “We zullen vooraf de verantwoordelijkheden definiëren en vervolgens toedelen aan de partners in het proces. En we moeten erop toezien dat de afspraken worden nageleefd”, vindt Werner.
Hij wees erop dat de lidverenigingen van de Neprom staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Daarbij hoort niet alleen het meepraten over ruimtelijke ordening, maar ook verantwoordelijkheid nemen als opdrachtgever. Dan moet de keuze op deskundigheid vallen en niet op de prijs van de constructeur in relatie tot het project. Ook het organiseren van de controle is daar een onderdeel van.

Complete set

Oud-minister Sybilla Dekker kwam met nog een belangrijke faalfactor. Volgens haar ontbreekt het aan het begin van het bouwproces aan een complete set geaccordeerde informatie. Tijdens de bouw wordt maar al te vaak nog ontworpen, hetgeen fouten in de uitvoering in de hand werkt. Daarnaast pleitte zij net als Werner voor een betere verdeling van de verantwoordelijkheden.

Reageer op dit artikel