nieuws

Vastgoedsector ook aan zet bijenergiebesparing

bouwbreed Premium

De noodzaak van een drastische omslag van ons energieconsumptie is inmiddels wereldwijd aangetoond. Volgens Gert-Arie Mijdam is het nu de hoogste tijd – ook in de vastgoedsector – voor uitvoering.

Het kabinet heeft een forse taak- stelling opgesteld om energiebesparing te realiseren. Het zijn zeker niet alleen technische of procedurele maatregelen die worden aangekondigd. Het gaat ook om betere, organisatorische afspraken in de energieketen. En natuurlijk zal ook ons gedrag moeten veranderen. Dat zal meer gericht moeten zijn op het ver- antwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De wijze waarop in ons land gewerkt wordt aan energiebesparing is geweldig succesvol. Nederland loopt in dat opzicht voorop in Europa. Maar we zijn er nog lang niet. Er zal een zware inzet noodzakelijk zijn om ook op langere termijn aan de energievraag te kunnen voldoen. Alleen al het realiseren van de Kyoto-normen en de Europese energiebesparingambities blijkt voor ons land een forse opgave. Ook voor de vastgoedsector, waar makelaars hun expertise op dat gebied sterker zullen moeten inzetten. Zeker nu het energieprestatiecertificaat bij de verkoop van huizen vanaf 1 januari 2008 verplicht wordt gesteld.

Trekjes

Het is overigens te hopen dat dit instrument niet statisch of bureaucratisch wordt, want daar heeft nu wel wat trekjes van. De inzet is immers energiebesparing op lange termijn. Niet meer, maar vooral niet minder. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is zeker niet alleen een onderdeel van het overheidsbeleid. Het lukt immers alleen de doelstellingen op dat gebied te bereiken door intensief samen te werken met marktpartijen. Daarbij gaat het om een in Europees verband ge- gemaakte, taakstellende opdracht om ook in die sector besparingen te stimuleren. Er komt een kop- peling tussen het energieprestatiecertificaat en zogenaamde witte certificaten, waarbij Economische Zaken nauw samenwerkt met het ministerie van Volkshuisvesting. De invoering van energiebesparingscertificaten is van enorme betekenis. Dat certificaat brengt de energieprestatie van een ge- bouw in kaart en de eigenaar moet bij verkoop dit certificaat kunnen overleggen. Wanneer dit nieuwe instrument zal worden ingezet is nog niet duidelijk. De eerste, voor- zichtige ramingen gaan echter uit van een geraamde nettobesparing op energiekosten voor de huishoudens en bedrijven tot 2,5 miljard euro in 2020. Dat betekent dat alleen al hierdoor een belangrijke bijdrage aan onze energiedoelstelling wordt bereikt.

Waardevastheid

Iedereen zal op het terrein van energiebesparing zijn of haar eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Zeker ook in de bouw valt op dat punt veel te winnen. Ik merk nu al dat huizenkopers alert zijn op de ener- gieprestaties van hun toekomstige woning. Voor een deel komt die belangstelling voort uit meer ideologische duurzaamheidsprincipes. Maar voor het overgrote deel beseffen eigenaar-bewoners goed hoe belangrijk het voor de waardevastheid van een huis is om te voldoen aan de nieuwe eisen en opvattingen over energieverbruik.

Reageer op dit artikel