nieuws

UT zet etalage open naar bedrijfsleven 

bouwbreed Premium

Het nieuwe multifunctionele bedrijvencentrum op de campus van Universiteit Twente zet letterlijk en figuurlijk de etalage open naar de buitenwereld. De twee torens en beide vleugels aan weerszijden zijn bekleed met glaspanelen met aluminium profielen.

“Van de UT-activiteiten spitst 60 procent zich toe op medische technologie, alleen weinig mensen weten dat. Door het gebouw volledig transparant te maken, zie je hoe mensen en processen werken”, zegt concept-ontwikkelaar Eric Gude van Property Conversion Group. Het gaat om een renovatie van het voormalige faculteitsgebouw van de UT voor chemische technologie. De functionele staat was verouderd en het gebouw komt in de komende jaren leeg. Het gebouw moet als een soort brugfunctie gaan fungeren. In het grote bedrijvencentrum met de voorlopige werktitel ‘Chemie van Twente’ worden hoogwaardige technologische dienstverleners, laboratoria en kennisintensieve bedrijven ondergebracht.
De langgerekte vormgeving met de twee vleugels blijft intact. Alleen de gevel met stalen kozijnen wordt vervangen door glazen panelen met aluminium profielen. De entree en de centrale hal worden gesloopt. Er verrijzen twee glazen torens, gescheiden door een atrium. Via loopbruggen in het atrium worden bedrijven met elkaar verbonden. In de torens komt kantoor- en congresruimte. De hoogte van de torens is nog onbekend, maar de architect OD 205 denkt aan twaalf en zeventien bouwlagen. De hoogte is mede afhankelijk van de mate van radarverstoring in het gebied; Defensie stelt wat dat betreft restricties aan de hoogte van gebouwen. Kondor Wessels en mogelijk ook PPM Oost ontwikkelen samen met Property Conversion Group het project. Het Kennispark Twente is de opdrachtgever.
Het streven is om minstens één van de twee torens en beide vleugels eind 2009 op te leveren.

Reageer op dit artikel