nieuws

Tragiek van goede bedoelingen

bouwbreed

Al enige tijd wordt van overheidswege vol overgave gewerkt aan vermindering van de administratieve lasten. Op papier zijn daardoor naar verluidt inmiddels al geweldige besparingen bereikt. Maar als u werkzaam bent in het bedrijfsleven, hebt u daar hoogstwaarschijnlijk nog niet veel van gemerkt. Dat komt omdat veel regels die tot nu toe van overheidswege zijn geschrapt vallen in de categorie ‘dood hout’. Het gaat veelal om regels die niet meer worden gebruikt, die toch al overlap vertonen met andere regels en die eigenlijk ook maar beter vervangen kunnen worden door nieuwe regels. Nu is een opschoningsoperatie van technisch-juridische aard ongetwijfeld nuttig, maar voor het bedrijfsleven nauwelijks van betekenis omdat rechten en plichten er niet echt door veranderen. Het huidige kabinet is daar inmiddels, na wat klachten vanuit diverse brancheorganisaties, ook van doordrongen geraakt en streeft daarom nu naar een merkbare verlichting van lasten. Mede in dat licht is er door de bewindslieden van Economische Zaken en Verkeer 0x26 Waterstaat ook een commissie ingesteld, onder leiding van Karel Noordzij. Deze commissie heeft als opdracht om samen met het bedrijfsleven op het terrein van transport voorstellen te doen die tot een reëel ervaren vermindering van administratieve lasten moeten leiden. Ik mag zelf deel uitmaken van die commissie. Interessant is dat er via die lijn talrijke zaken naar boven komen die naar mijn idee nadere bespreking behoeven in het kabinet. Zo is daar het even interessante als intrigerende verschijnsel dat gebruikt asfalt bij wegwerkzaamheden als afval wordt aangemerkt. Dat maakt het lastig (zo niet onmogelijk) om asfalt zonder verplaatsing opnieuw te gebruiken, zelfs als dat schoon is. Naar mijn idee is dit nu typisch een voorbeeld van de tragiek van de goede bedoelingen. Op zich is het natuurlijk prima om voorwaarden te stellen aan de eindverwerking van afvalstoffen, maar niet als dat verlammend werkt en onnodig belemmerend is voor rechtstreeks hergebruik van op zich voldoende schoon asfalt. Overbodige regels hinderen hier. Ik zal u de precieze cijfers besparen maar neem van mij aan: we hebben het hier niet over wat gerommel in de marge. Het gaat om een substantieel verschijnsel dat via een verstandige regelreductie niet alleen kan bijdragen aan een ervaarbare administratieve lastenvermindering maar ook nog eens energie bespaart en het milieu minder belast. Het moet toch mogelijk zijn om hier op basis van goed vertrouwen nieuwe en slimmere arrangementen te ontwikkelen, die in de beleving van de ondernemer minder administratieve lasten opleveren en die bovendien ook nog eens andere positieve maatschappelijke effecten teweeg brengen? Kijkend naar het werk van de commissie vind ik het opmerkelijk hoeveel concrete voorbeelden van regelgebonden ‘misstanden’ er uit gesprekken met het bedrijfsleven naar boven komen. Het is te hopen dat het kabinet daar wat mee gaat doen. Zeker is dat echter nooit omdat er bij het afschaffen van regels al snel gevestigde belangen aan de orde zijn. Maar belangrijk is in ieder geval dat situaties die voortvloeien uit onmogelijke, onzinnige en overbodige regelgeving ergens aan de kaak worden gesteld. In dat opzicht kan de commissie Noordzij voorlopig voor u een postbus zijn.

Al enige tijd wordt van overheidswege vol overgave gewerkt aan vermindering van de administratieve lasten. Op papier zijn daardoor naar verluidt inmiddels al geweldige besparingen bereikt. Maar als u werkzaam bent in het bedrijfsleven, hebt u daar hoogstwaarschijnlijk nog niet veel van gemerkt. Dat komt omdat veel regels die tot nu toe van overheidswege zijn geschrapt vallen in de categorie ‘dood hout’. Het gaat veelal om regels die niet meer worden gebruikt, die toch al overlap vertonen met andere regels en die eigenlijk ook maar beter vervangen kunnen worden door nieuwe regels. Nu is een opschoningsoperatie van technisch-juridische aard ongetwijfeld nuttig, maar voor het bedrijfsleven nauwelijks van betekenis omdat rechten en plichten er niet echt door veranderen. Het huidige kabinet is daar inmiddels, na wat klachten vanuit diverse brancheorganisaties, ook van doordrongen geraakt en streeft daarom nu naar een merkbare verlichting van lasten. Mede in dat licht is er door de bewindslieden van Economische Zaken en Verkeer 0x26 Waterstaat ook een commissie ingesteld, onder leiding van Karel Noordzij. Deze commissie heeft als opdracht om samen met het bedrijfsleven op het terrein van transport voorstellen te doen die tot een reëel ervaren vermindering van administratieve lasten moeten leiden. Ik mag zelf deel uitmaken van die commissie. Interessant is dat er via die lijn talrijke zaken naar boven komen die naar mijn idee nadere bespreking behoeven in het kabinet. Zo is daar het even interessante als intrigerende verschijnsel dat gebruikt asfalt bij wegwerkzaamheden als afval wordt aangemerkt. Dat maakt het lastig (zo niet onmogelijk) om asfalt zonder verplaatsing opnieuw te gebruiken, zelfs als dat schoon is. Naar mijn idee is dit nu typisch een voorbeeld van de tragiek van de goede bedoelingen. Op zich is het natuurlijk prima om voorwaarden te stellen aan de eindverwerking van afvalstoffen, maar niet als dat verlammend werkt en onnodig belemmerend is voor rechtstreeks hergebruik van op zich voldoende schoon asfalt. Overbodige regels hinderen hier. Ik zal u de precieze cijfers besparen maar neem van mij aan: we hebben het hier niet over wat gerommel in de marge. Het gaat om een substantieel verschijnsel dat via een verstandige regelreductie niet alleen kan bijdragen aan een ervaarbare administratieve lastenvermindering maar ook nog eens energie bespaart en het milieu minder belast. Het moet toch mogelijk zijn om hier op basis van goed vertrouwen nieuwe en slimmere arrangementen te ontwikkelen, die in de beleving van de ondernemer minder administratieve lasten opleveren en die bovendien ook nog eens andere positieve maatschappelijke effecten teweeg brengen? Kijkend naar het werk van de commissie vind ik het opmerkelijk hoeveel concrete voorbeelden van regelgebonden ‘misstanden’ er uit gesprekken met het bedrijfsleven naar boven komen. Het is te hopen dat het kabinet daar wat mee gaat doen. Zeker is dat echter nooit omdat er bij het afschaffen van regels al snel gevestigde belangen aan de orde zijn. Maar belangrijk is in ieder geval dat situaties die voortvloeien uit onmogelijke, onzinnige en overbodige regelgeving ergens aan de kaak worden gesteld. In dat opzicht kan de commissie Noordzij voorlopig voor u een postbus zijn.

Reageer op dit artikel