nieuws

Techniek belangrijk voor ouderenzorg

bouwbreed

Hoe kan technologie bijvoorbeeld de ouderenzorg ondersteunen? Studenten van de Hogeschool Zuyd in Heerlen proberen daar in de komende anderhalf jaar een antwoord op te vinden.

De resultaten worden verwerkt in twee nieuw te bouwen seniorenwoningen. De ene woning komt in Weert en de andere in Horst. “De bouw ervan valt ook weer onder een leerproject van het beroepsonderwijs,” zegt onderzoeker John Leeuwen van de hogeschool. Na de oplevering dienen ze als voorbeeld van levensloopbestendige woningen.
Domotica draagt voor een deel bij aan die bestendigheid. Studenten van de Hogeschool Zuyd deden eerder onderzoek naar technologie in de ouderenzorg. Anders dan toen zijn nu ook partijen als ontwikkelaars en instellingen bij de studie betrokken.

Promotieonderzoek

Ir. Masi Mohammadi doet voor haar promotieonderzoek aan de TU Eindhoven al zo’n twee jaar studie naar domotica voor ouderen. Dat gebeurt vooral met (groeps)gesprekken waarin ouderen vertellen wat ze verwachten van domotica. “En dat is vooral veiligheid en comfort,” leerde Mohammadi. Halverwege volgend jaar denkt ze het onderzoek te kunnen afronden. Vier woningen uit verschillende categoriën krijgen de nieuwste technologieën. Een jaar lang volgt Mohammadi de gebruikers om de combinatie van domotica en ouderen in de praktijk te volgen.
De inspanningen moeten een flexibele geautomatiseerde seniorenwoning opleveren. De bewoner kan daar langer zelfstandig in blijven wonen. De nadruk ligt op het aanpassen van bestaande woningen en op het treffen van voorzieningen in de wijk voor domotica.
“Met het aanbrengen van kastjes alleen is het niet gedaan,” vindt Mohammadi. “Voorzieningen moeten de kwaliteit van leven verbeteren en dat doen ze uitsluitend wanneer de gebruikers ermee leren omgaan.”
Alleen voorzieningen die deel uitmaken van het dagelijkse leven worden goed gebruikt. Mohammadi: “En dat gebeurt alleen wanneer domotica deel uitmaakt van het bouwkundige ontwerp.”

Lichttechniek

De praktijk leert dat ook bij woningen die nu worden gebouwd niet echt over domotica is nagedacht. Mariëlle Swinkels van dienstenleverancier Zorgtechnoservice uit Someren: “Technologie voor bijvoorbeeld de ouderenzorg moet zo min mogelijk nieuwe kastjes in huis brengen.” Een andere reden is dat kastjes geld kosten. “Ouderenzorg vergt vooral communicatie,” vindt Swinkels. “En met radiofrequente technieken kan dat zonder belkosten.” Kooymans Industrieel Ontwerp ontwikkelde daarvoor een eenvoudig systeem dat de kwaliteit van leven en de efficiëntie in de zorg verbetert.
Zorgcentrum Sint Fransiscus in Gilze wil met een specifieke lichttechniek voorkomen dat bijvoorbeeld demente bewoners ’s nachts gaan dwalen. Dat doen ze wanneer hun ritme van slapen en waken verstoord raakt. Het zorgcentrum gebruikt daarvoor een lamp met een extreem hoge kleurtemperatuur en die met behulp van domotica het daglicht imiteert.

Reageer op dit artikel