nieuws

‘Sociale woningbouw moet’

bouwbreed Premium

Minister Vogelaar wil gemeenten in de regio Rijnmond – waar onvoldoende sociale woningbouw is – met een aanwijzing dwingen voldoende huizen te bouwen voor minder bedeelden.

Dat bleek gisteren uit het debat over haar begroting. De minister liet weten dat ze niet zal aarzelen gebruik te maken van haar aanwijzingsbevoegdheid tegen gemeenten in de buurt van steden die het liefst alleen voor de hogere inkomensgroepen bouwen. Volgens haar is het voor het evenwicht erg belangrijk dat er juist buiten de stad sociale woningen worden gebouwd en in de steden meer woningen voor de hogere inkomens. “Als randgemeenten onwillig zijn en dus niet meer willen bouwen voor mensen met lagere inkomens, kan ik ze op grond van artikel 80 van de woningwet dwingen om voor de lagere inkomensgroepen voldoende woningen te realiseren.”
Vogelaar reageerde op de oproep van PvdA-Kamerlid Staf Depla om in te grijpen. Depla wees erop dat rond Rotterdam de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle, Bleiswijk en Krimpen aan de IJssel hooguit een paar of zelfs helemaal geen sociale woningen hebben gebouwd.

Eindhoven

Ook in de regio Eindhoven zijn er volgens hem problemen. De stad zelf heeft inmiddels negentig procent van de opgave sociale woningen gerealiseerd maar buurgemeente Son en Breugel heeft nog geen enkele sociale woning gebouwd.
“En rond Enschede zouden de plattelandsgemeenten meer sociale woningbouw neerzetten dan Enschede zelf. Zij zijn blijven steken op 25 procent”, aldus het Kamerlid.
De minister maakte duidelijk dat zij in gesprek is met de regio Rijnmond en Rotterdam over een aanwijzing voor de randgemeenten.
“Ik verwacht dat Rotterdam zich binnenkort tot mij wendt met het verzoek om actie te ondernemen”, aldus de minister. Ze zegde de Tweede Kamer toe ook te kijken naar de problemen in de regio Eindhoven. “Als er sprake is van een vergelijkbare situatie zal ik met de gemeente in overleg treden.”

Minister kijkt naar milieuregels

Minister Vogelaar onderzoekt of ze de wetgeving kan oprekken zodat woningbouwprojecten niet meer per definitie sneuvelen als ze op een klein onderdeel niet voldoen aan de milieuregels.
In de ogen van de minister moet het mogelijk zijn bij belangrijke projecten enigszins van de milieuwetgeving af te wijken.
Vogelaar heeft in het debat over haar begroting toegezegd dat ze gaat kijken naar een minder starre toepassing van alle sectorale wetgeving zoals de watertoets, de flora en faunawetgeving en het Verdrag van Valetta voor de bescherming van archeologische schatten. Het CDA had daarom gevraagd.
De regeringsfractie vindt dat een gemeente de ruimte moet hebben een plan toch door te zetten als blijkt dat het op een klein onderdeel niet helemaal voldoet aan de milieuregels.

Reageer op dit artikel