nieuws

Schoon asfalteren in een Haagse tunnel

bouwbreed Premium

Den Haag Door het verse asfalt zou je het niet zeggen, maar het duurt nog ruim een half jaar voordat automobilisten in groten getale gebruik kunnen maken van de Hubertustunnel in Den Haag. Nu de tunnelboormachine van het toneel is verdwenen, komt de afbouw van deze 1600 meter lange tunnel tussen de Landscheidingsweg en het Hubertusviaduct goed op gang. De werkzaamheden aan de dwarsverbindingen tussen beide tunnelbuizen zijn nagenoeg gereed en de aanleg van de diverse installaties vordert. Binnenkort begint ook een spuitrobot met het aanbrengen van de brandwerende bekleding op de tunnelwand.Het grond- en wegenwerk is in handen van Combinatie Infra Hubertustunnel, waarin BAM Wegen en KWS Infra deelnemen. In de onderlagen van het tunnel-tracé wordt zo’n 14.000 ton STAB-asfalt verwerkt. Vanwege de vereiste luchtkwaliteit tijdens de werkzaamheden zijn de asfaltspreidmachine, de walsen en andere machines voorzien van roetfilters. Voor de bevoorrading mogen uitsluitend asfaltwagens met schone motoren worden ingezet.De Hubertustunnnel wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de Hubertus Tunnel Combinatie, die weer bestaat uit BAM Civiel, Van Hattum en Blankevoort en Wayss 0x26 Freytag Ingenieurbau. In de zomer van 2008 gaat de tunnel open voor het verkeer.

Den Haag Door het verse asfalt zou je het niet zeggen, maar het duurt nog ruim een half jaar voordat automobilisten in groten getale gebruik kunnen maken van de Hubertustunnel in Den Haag. Nu de tunnelboormachine van het toneel is verdwenen, komt de afbouw van deze 1600 meter lange tunnel tussen de Landscheidingsweg en het Hubertusviaduct goed op gang. De werkzaamheden aan de dwarsverbindingen tussen beide tunnelbuizen zijn nagenoeg gereed en de aanleg van de diverse installaties vordert. Binnenkort begint ook een spuitrobot met het aanbrengen van de brandwerende bekleding op de tunnelwand.Het grond- en wegenwerk is in handen van Combinatie Infra Hubertustunnel, waarin BAM Wegen en KWS Infra deelnemen. In de onderlagen van het tunnel-tracé wordt zo’n 14.000 ton STAB-asfalt verwerkt. Vanwege de vereiste luchtkwaliteit tijdens de werkzaamheden zijn de asfaltspreidmachine, de walsen en andere machines voorzien van roetfilters. Voor de bevoorrading mogen uitsluitend asfaltwagens met schone motoren worden ingezet.De Hubertustunnnel wordt gerealiseerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de Hubertus Tunnel Combinatie, die weer bestaat uit BAM Civiel, Van Hattum en Blankevoort en Wayss 0x26 Freytag Ingenieurbau. In de zomer van 2008 gaat de tunnel open voor het verkeer.
Foto: Koninklijke BAM
Tekst: Pieter de Mos

Reageer op dit artikel