nieuws

Rotterdam wil scoren met elf hoge torens

bouwbreed

Het Rotterdamse Stationskwartier gaat de komende jaren de bestaande hoogbouwbarrières ruimschoots doorbreken. De hoogste van de elf nieuwe torens die in het gebied zijn gepland, reikt tot 200 meter.

Uit het voorlopige stedenbouwkundige plan blijkt dat aan de westzijde van het station nabij het Groothandelsgebouw een gebouw van 180 meter, een van 150 meter, een van 130 meter, twee van 100 meter en een van 70 meter hoogte zijn voorzien. Aan de oostzijde komen torens met een hoogte van 120 meter, 135 meter, 60 meter en 55 meter. Het sluitstuk komt aan de Schiekade, nabij het Hofplein: een 200 meter hoge wolkenkrabber.
Projectleider Fons Meijer wil nog niet kwijt welke ontwikkelaars met de verschillende plannen aan de slag gaan. De plannenmakers gaan ervan uit dat door variatie in bouwhoogtes en door grondig windtunnelonderzoek de bestaande windhinder door hoge gebouwen aan het Weena kan worden verminderd.De naar schatting een half miljoen vierkante meter vastgoed die wordt toegevoegd, moet het tamelijk verpauperde gebied een forse impuls geven. Hieraan ligt een plan ten grondslag dat uitgaat van de vorming van een ‘Glocal City District’.

Verblijfsgebied

Een mix van internationale en lokale bedrijven, gecombineerd met woon- en vrijtijdsclusters moeten zorgen voor een gebied dat 24 uur per dag bruist. Het moet het stationskwartier veranderen in een interessant verblijfsgebied. De 75 miljoen mensen die het nu al jaarlijks verwerkt, gebruiken het vooral als doorgangsgebied. De openbare ruimte wordt ingericht als een aaneengeschakeld hoogwaardig voetgangersgebied met veel groen.
Om een goede aansluiting tot stand te brengen met de bestaande binnenstad zijn vanuit het Stationskwartier nieuwe verbindingen bedacht voor langzaam verkeer, autoverkeer en openbaar vervoer. Er komt een nieuwe verkeersroute van Delftseplein naar Pompenburg, een oversteek via het deels ondertunnelde Weena naar de Lijnbaan en een koppeling van de Conradstraat naar het Oude Westen.

Reageer op dit artikel