nieuws

Rol gemeenten cruciaal bij energiebesparing

bouwbreed

De techniek is er. Projectontwikkelaars brengen het inmiddels in praktijk. Gemeenten hebben nu de kans om met gebiedsontwikkeling duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. Energieconcepten op gebiedsniveau zijn winstgevender dan op gebouwniveau. Dat geldt voor het milieu én de portemonnee. Gebouwen zijn voor verwarming en koeling inmiddels niet meer afhankelijk van energiebedrijven.

De techniek is er. Projectontwikkelaars brengen het inmiddels in praktijk. Gemeenten hebben nu de kans om met gebiedsontwikkeling duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. Energieconcepten op gebiedsniveau zijn winstgevender dan op gebouwniveau. Dat geldt voor het milieu én de portemonnee. Gebouwen zijn voor verwarming en koeling inmiddels niet meer afhankelijk van energiebedrijven.

Koppeling

Eigen productie en opslag van warmte en koude is al rendabel. Maar nog veel aantrekkelijker is de koppeling van meerdere gebouwen en functies. Zo zorgen de kantoren van het project Mahler4 aan de Amsterdamse Zuidas voor ‘gratis’ koeling van de woningen. En voor het Gezondheidspark in Dordrecht ontwikkelde Techniplan Adviseurs een systeem dat de energievoorziening van een ijsbaan, een ziekenhuis en een zwembad aan elkaar koppelt. Geen luchtfietserij maar realiteit. De bundeling van projecten maakt de opwekking van warmte en koude goedkoper, milieuvriendelijker en efficiënter dan een grootschalige collectieve aanpak. De investeringen in de infrastructuur en de ontwikkelingsrisico’s om op stedenbouwkundig niveau warmte te transporteren zijn simpelweg te hoog geworden. Daarom ook staat het project voor het transport van restwarmte naar het zuidelijk deel van Rotterdam nu onder grote druk. Nieuwe technieken hebben grootschalige collectieve warmtevoorzieningen overbodig gemaakt. Maar vanwege hun kosten drukken ze vaak nog tientallen jaren een stempel. We moeten dan ook af van dit soort starre systemen.

Aanpasbaar

Flexibiliteit is nodig. Het moet mogelijk zijn om tijdens de rit een andere weg in te slaan. Er zijn modulaire systemen nodig die eenvoudig aanpasbaar zijn en kunnen inspelen op nieuwe technieken en behoeften. Lokale opwekking en opslag kan efficiënt door gebruik te maken van de plaatselijke omstandigheden. Techniplan Adviseurs won dit jaar de ingenieursprijs De Vernufteling (zie kader) met een concept dat Maaswater gebruikt voor verwarming en koeling. De nieuwe Maastoren krijgt de primeur. De stad Antwerpen heeft inmiddels veel interesse. Ook andere natuurlijke hulpbronnen zijn bruikbaar.
Windenergie, maar ook geothermie en zonne-energie zijn geschikt. Commerciële ontwikkelaars lopen inmiddels voorop, maar hebben wel nadrukkelijk de steun en bereidheid van gemeenten nodig. Het feit dat OVG Projectontwikkeling, ontwikkelaar van de Maastoren, zo hard aan de weg timmert met duurzaamheid, bewijst dat commercie en het milieu wel degelijk samengaan. Gemeenten kunnen nu voor de definitieve doorbraak zorgen. Zij zijn als geen ander in staat om bij gebiedsontwikkeling al in een vroeg stadium het thema energie op de agenda te zetten. Hun klimaatambitie kan gebiedsgerichte energieconcepten een enorme impuls geven. Oude structuren en systemen moeten daarvoor ter discussie worden gesteld. Beslissingen over energie zijn voor tientallen jaren. Onderzoek daarom eerst alle alternatieven, toets de haalbaarheid en neem pas daarna een beslissing. Gemeenten hebben de positie om echt een verschil te maken.

Prijs ONRI en Ingenieur

Techniplan Adviseur ontving dit jaar De Vernufteling 2007. De prijs van ONRI en technologietijdschrift De Ingenieur werd toegekend voor het verwarmings- en koelsysteem dat het bureau ontwikkelde voor de Maastoren in Rotterdam. Dit toekomstige hoogste gebouw van Nederland wordt straks verwarmd en gekoeld met behulp van water uit de Maas.
De jury prees onder meer de brede toepasbaarheid van de technologie en de hoge exportwaarde.

Reageer op dit artikel