nieuws

Rijk op jacht naar bitumenmiljoenen

bouwbreed

Rijkswaterstaat overweegt om miljoenen euro’s terug te vorderen van het zogenoemde bitumenkartel. Het wachten is op aanvullende gegevens van de Europese Commissie.

Verkeersminister Eurlings liet deze week aan de Tweede Kamer weten dat zijn departement alle mogelijkheden aan het onderzoeken is om de 38 miljoen euro te verhalen op het kartel.
Tussen 1994 en 2002 betaalden onder andere Rijkswaterstaat veel te veel geld aan aannemers die vooroverleg pleegden over de bitumenprijs. Onderzoek – op aanvraag van de SP-fractie – toont aan dat het om vijf miljoen euro per jaar schade gaat. Omgerekend heeft Rijkswaterstaat ruim 38 miljoen euro te veel betaald voor de grondstof voor asfalt.
De landsadvocaat heeft onderzocht welke juridische stappen Rijkswaterstaat nu kan nemen tegen het kartel. Het Rijk verwacht niet dat de aannemers opnieuw kunnen worden aangesproken op de door het bitumenkartel toegebrachte schade. Dit omdat ze al 73,5 miljoen euro hebben betaald aan opdrachtgevers voor de bouwfraude.
De bitumenleveranciers uit het kartel kunnen wel aangesproken worden op bedrog, dwaling of onrechtmatige daad.
Ook kartelleden die extra kortingen op de bitumenprijzen kregen van hun leveranciers kunnen verhaalacties verwachten. De minister onderzoekt of die mogelijkheid ook echt haalbaar is. Daarvoor is aanvullende informatie van de Europese Commissie nodig. Die was al toegezegd, maar ligt nog steeds niet op het bureau van de minister. De Europese Commissie legde vorig jaar nog boetes op aan zes olieproducenten en acht afnemers van wegenbouwbitumen aan het kartel.
Eurlings schrijft dat Rijkswaterstaat het kartel nooit in de gaten heeft gehad. Dat kwam vooral omdat bitumen financieel niet zichtbaar is in de contractprijs. De inschrijving vindt altijd plaats op het niveau van de asfaltprijs. Asfalt bestaat uit zand, grind, vulstoffen en bitumen. “De koper van een auto stelt belang in de prijs van de auto, maar niet in die van de gebruikte moertjes”, aldus Eurlings.

Reageer op dit artikel