nieuws

Rekenvergoeding niet langer taboe

bouwbreed

ProRail heeft als vuistregel dat de opdrachtgever de helft van de aanbestedingskosten van de laatste afvallers vergoedt. Daarmee is het taboe rond de rekenvergoeding doorbroken. Rijkswaterstaat overweegt een vergelijkbare regeling.

De bouwfraude heeft het woord rekenvergoeding besmet gemaakt. De illegale rekenvergoedingen van bouwers onderling behoren definitief tot het verleden. De enquêtecommissie Bouwnijverheid adviseerde bijna vijf jaar geleden een eind te maken aan het legale fenomeen. Sindsdien vergoeden Rijk, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers geen aanbestedingskosten meer, maar ten aanzien van infraprojecten is duidelijk een kentering zichtbaar. Zowel ProRail als Rijkswaterstaat vergoedt een deel van de ontwerpkosten.De aanbestedingskalender bevestigt het beeld dat voor b0x26u-projecten nooit een rekenvergoeding wordt betaald, zoals bij de bouw van de Breede School Zuurland te Briele of het medisch centrum op Leidsche Rijn. Zowel Rijksgebouwendienst als Defensie huldigt deze filosofie. “Wij doen niet aan rekenvergoedingen”, reageren de woordvoerders van beide ministeries. Ook niet bij miljoenenprojecten als de nieuwbouw van ministeries of grootschalige plannen als de Kromhoutkazerne. De kosten zijn echter niet verdwenen. De afvallers in een aanbestedingsprocedure blijven vaak zitten met hoge ontwerp- en rekenkosten en moeten die zien weg te werken in hun algemene kosten.

Vuistregel

ProRail is de eerste opdrachtgever die de rekenvergoeding structureel in ere herstelt. De vuistregel is dat de aanbestedingskosten niet meer dan 1 procent van de bouwsom mogen zijn en dat degenen die veel hebben gerekend de helft van de kosten vergoed krijgen.
Dat is bijvoorbeeld recent gebeurd bij na gunning van de IJsselbrug bij Hattem. Ook bij de spooropdrachtgever blijven de inschrijvers wel eens met een katterig gevoel zitten, zoals bij de spoortunnel in Delft waar de ontwerpkosten door aanvullende eisen en dubbele procedures wel veel hoger uitvielen dan de vergoeding.
Rijkswaterstaat geeft officieel geen rekenvergoedingen, maar vergoedt af en toe bij grote projecten. Het betreft ontwerpvergoedingen tot maximaal 50 procent voor geïntegreerde projecten. Directeur-generaal Bert Keijts voelt wel wat voor een meer structurele aanpak zoals bij ProRail. “Ik vind het een goed idee. Nu doen we dat ad hoc. Als we het gevoel hebben dat we erg veel vragen van de markt, vergoeden we een deel van de kosten.” Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de bovenbouw van de hsl-zuid, Kosmos, A4 Burgerveen-Leiden en Tweede Coentunnel, en gaat ook gebeuren bij de A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Reageer op dit artikel