nieuws

Rekening energie kan fors omlaag

bouwbreed Premium

Regelmatig is geprobeerd het huishoudelijke energiegebruik te veranderen via gedragsbeïnvloeding. Maar ondanks de landelijke aandacht voor energiebesparing gebruiken huishoudens op jaarbasis steeds meer energie. Een onwenselijke situatie, gezien de afnemende voorraad fossiele brandstoffen en vooral ook het CO2gehalte in de atmosfeer; oorzaak van het broeikaseffect. Met behulp van een aan de RU Groningen ontwikkelde methode is te onderzoeken hoe je huishoudens het beste kunt bewegen om energie te gaan besparen. Via een interactieve website kregen huis- houdens energiebesparingstips die toegespitst waren op hun persoonlijke situatie. Ook kregen ze te zien hoeveel energie ze met deze tips konden besparen, gekoppeld aan een concreet besparingsdoel. Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken hebben we de huishoudens hierbij gewezen op zowel het geldaspect als het milieuaspect.

Regelmatig is geprobeerd het huishoudelijke energiegebruik te veranderen via gedragsbeïnvloeding. Maar ondanks de landelijke aandacht voor energiebesparing gebruiken huishoudens op jaarbasis steeds meer energie. Een onwenselijke situatie, gezien de afnemende voorraad fossiele brandstoffen en vooral ook het CO2gehalte in de atmosfeer; oorzaak van het broeikaseffect. Met behulp van een aan de RU Groningen ontwikkelde methode is te onderzoeken hoe je huishoudens het beste kunt bewegen om energie te gaan besparen. Via een interactieve website kregen huis- houdens energiebesparingstips die toegespitst waren op hun persoonlijke situatie. Ook kregen ze te zien hoeveel energie ze met deze tips konden besparen, gekoppeld aan een concreet besparingsdoel. Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken hebben we de huishoudens hierbij gewezen op zowel het geldaspect als het milieuaspect.

Besparingstips

Om de tips toe te kunnen spitsen op de persoonlijke situaties van huishoudens, vulden proefpersonen eerst een vragenlijst in. Hier- op waren verschillende categorieën te vinden, zoals ver-
warming, elektrische apparaten en persoonlijke hygiëne, maar ook categorieën die voor veel mensen minder voor de hand liggen als voedsel, vakanties en autogebruik. Op basis van hun antwoorden kregen deelnemers alleen besparingstips die op hun situatie van toepassing waren. Na enkele maanden ontvingen de huishoudens ‘feedback’ over hun energiebesparingen.

Kennisniveau

Huishoudens die de feedback-informatie-op-maat kregen, ge- combineerd met doelstelling en feedback, bespaarden inderdaad vijf procent op hun energiegebruik, terwijl huishoudens in een controlegroep in dezelfde tijd meer energie waren gaan gebruiken. Ook bleek dat de huishoudens uit de eerste groep meer besparingstips hadden toegepast, en dat ze een hoger kennisniveau hadden over energiebesparing, vergeleken met de controlegroep. Het was interessant te zien dat sommige deelnemers heel enthousiast mee- meededen. Ze kwamen regelmatig met extra besparingstips. Wat daarbij ook belangrijk is, is om naast besparingstips ook uitleg te geven. Wat is CO2? Want wat heeft veelvuldig energiegebruik nu voor gevolgen? Het is van belang om ook die informatie te bieden. Pas dan gaat het echt leven bij men- sen. Een dergelijke aanpak via internet kan ook in de toekomst een bepalende rol spelen bij ener-giebesparingen. Je ziet verder dat steeds meer energiebedrijven kiezen voor een vergelijkbare aanpak. In Engeland heb je bij-voorbeeld CO2rekenmachines, zogenaamde carbon calculators, waarmee je kunt zien wat jouw impact is op het milieu.’

Reageer op dit artikel