nieuws

Prijsvraag voor binnenstedelijke woningbouw

bouwbreed Premium

Het Rijk gaat samen met Neprom een prijsvraag uitschrijven voor binnenstedelijke woningbouw. De prijsvraag moet nieuwe aantrekkelijke woonconcepten opleveren voor uitbreidingen binnen het bebouwde gebied die ook echt gewild zijn bij de burgers.

Minister Vogelaar (wonen) kondigt de prijsvraag aan in het actieprogramma waarin zij uit de doeken doet hoe zij de woningbouwproductie wil aanjagen en de kwaliteit van de nieuwe woningen wil verbeteren.
Vogelaar houdt vast aan het uitgangspunt dat 25 tot 40 procent van de uitbreiding binnen het bebouwde gebied moeten worden gerealiseerd. De minister vindt daarbij erg belangrijk dat de kwaliteit van die woningen en de leefomgeving beter aansluit op de vraag. In haar ogen is er nu sprake van een “forse kwalitatieve mismatch”. “Daarom zal ik de prijsvraagresultaten niet alleen laten beoordelen door een vakjury, maar ook, via een publiekprijsvraag door de consumenten zelf.”
In haar brief aan de Tweede Kamer erkent de minister volmondig dat de afspraken die er tot 2010 liggen voor in totaal 445.000 woningen, niet worden gehaald. Vogelaar zwakt de doelstelling uit het regeerakkoord dat er jaarlijks 80.000 tot 100.000 nieuwe woningen moeten komen definitief af. De minister richt zich op 80.000 woningen per jaar en wil de afspraken voor een periode van tien jaar vastleggen. De regio’s moeten zich niet alleen committeren aan de aantallen woningen, maar ook de afspraken over het bouwtempo vastleggen.

Regisseur

De minister kondigt diverse maatregelen aan om de productie aan te jagen. Ze vindt dat er per regio een woningbouwregisseur moet komen die de wind er bij de gemeenten en provincie onder houdt. Het kabinet werkt aan een herziening van de Onteigeningswet, zodat gemeenten sneller kunnen onteigenen. Ook wil minister Vogelaar in overleg met gemeenten en marktpartijen kijken naar een nieuw convenant voor het grondprijsbeleid.

Reageer op dit artikel