nieuws

Ook bouwen op uitleg zeer moeizaam

bouwbreed

In stedelijke gebieden maakt het voor bouwende partijen bijna geen verschil meer of ze op uitleglocaties of binnenstedelijk bouwen. In de planfase gaat het overal even stroef.

Dat is volgens het onderzoeksinstituut OTB een opvallende uitkomst van de knelpuntenmonitor woningproductie 2007. Op basis van periodieke enquêtes onder gemeenten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties heeft OTB een overzicht gemaakt van de grootste problemen waar de partijen tegenaan lopen in de voortgang van de woningproductie. Op basis hiervan constateren de onderzoekers dat het in de ogen van de marktpartijen voor het bouwtempo steeds minder uitmaakt of er in de grootstedelijke gebieden al dan niet op uitleglocas ties wordt gebouwd. Bouwers zijn de afgelopen twee jaar veel meer hinder gaan ondervinden van bezwaarprocedures van burgers en belangenorganisaties op uitleglocaties. Desgevraagd hebben zij aan de onderzoekers laten weten dat bouwen op uitleg bijna net zo lastig is geworden vanwege de diverse milieunormen. “Er is altijd wel iets dat er tussendoor fietst”, aldus OTB.
In de knelpuntenmonitor staat voor marktpartijen de complexiteit en de tijdsduur van de besluitvormingstrajecten genoteerd als grootste probleem. Ten opzichte van 2005, toen een soortgelijk onderzoek werd gedaan, zijn de bouwkosten met stip gestegen en worden ze nu na de trage besluitvorming als grootste knelpunt ervaren. De problemen in de realisatiefase zijn ten opzichte van 2005 als geheel sterk toegenomen. Los van de stijgende bouwkosten knaagt vooral het tekort aan personeel en wordt ook het gebrek aan materieel en materiaal als toenemend probleem ervaren. Met de verkoop gaat het wat beter, zegt OTB.

Grootste stijgers in monitor

Onvoldoende beschikbaar personeel
Onvoldoende kwaliteit personeel
Gebrek aan bouwmaterialen
Stijging bouwkosten
Ongunstige prijs-kwaliteitsverhoudingHoogte hypotheekrente
Gebrek aan materieel
Aanbod te veel appartementen

Reageer op dit artikel