nieuws

Noordzee verleidelijk voor parlement

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer ziet in de Noordzee hoe langer hoe meer de oplossing voor het ruimtegebrek in met name de Randstad. Een polder in de zee kan ervoor zorgen dat er op de lange termijn ook daadwerkelijk plek is voor alle bouwplannen van het kabinet.

Met een blik op de kaart en alle ruimtelijke opgaven konden diverse fracties dinsdagavond in het debat over de VROM-begroting niet om de constatering heen dat Nederland in het algemeen en de Randstad in het bijzonder heel erg krap in zijn jasje zit. Eerder die dag had de Kamer het kabinet in een motie al opgeroepen een verkennend onderzoek te doen naar de inpoldering van een deel van de Noordzee.
De Kamer wil binnen een jaar weten of de kosten voor de aanleg van een polder met een omvang van 50.000 tot 100.000 hectare opwegen tegen de baten. De vraag komt op het bordje van de commissie-Veerman, die in opdracht van het kabinet naar de ontwikkeling van de Nederlandse kust kijkt.
De Kamer zet steeds meer vraagtekens bij de haalbaarheid van de kabinetsdoelstellingen om jaarlijks minstens 80.000 nieuwe woningen te bouwen, tegelijkertijd ruimte te reserveren voor de opvang van het wassende water en ook het nog aanwezige groen te beschermen. Het CDA heeft becijferd dat de bouwplannen de komende jaren ongeveer 90.000 hectare opslokken. Voor natuurontwikkeling, landbouw en recreatie komt daar nog ruim 200.000 hectare bij.

Grondprijzen

In het verleden werden plannen voor eilanden voor de kust steeds afgeschoten vanwege de hoge kosten. De afgelopen jaren zijn de grondprijzen in met name de Randstad enorm gestegen, waardoor een polder in de Noordzee mogelijk wel een betaalbaar alternatief kan worden. SP-Kamerlid Hans van Leeuwen verwoordde tijdens het VROM-debat de nieuwe hoop van het parlement: “Een vlieg-eiland, een energie-eiland, nieuwe natuur en recreatie, dat zou toch mooi zijn. Technisch kan het allemaal en volgens professor Vellinga van Alterra is het inmiddels ook betaalbaar.”
De Kamer ziet met lede ogen aan hoe de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord in Hongkong en Dubai het ene na het andere eiland opspuiten. Achter de schermen werkt Boskalis een plan van landschapsarchitect Adriaan Geuze uit voor eilanden voor de Nederlandse kust. Begin volgend jaar moet blijken wat dit plan gaat kosten en is het aan de commissie-Veerman om het kabinet over de uitvoerbaarheid te adviseren.

Reageer op dit artikel