nieuws

Nieuwe koepel bouwbedrijven in oprichting

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf in de bouw gaat een nieuwe werkgeversfederatie oprichten. Die moet onder meer als volwaardige partij aan de cao-tafel zitten.

De negen lidverenigingen van de Conga (Confederatie gespecialiseerde aannemers), MKB Bouw en MKB Infra hebben besloten het nieuwe jaar te starten met de Aannemers Federatie Nederland Bouw (AFN). De belangrijkste reden is dat het midden- en kleinbedrijf in de bouw een geheel eigen stem in werkgeversland wil laten horen. Via Bouwend Nederland is dat in de visie van de besturen van de elf verenigingen onvoldoende mogelijk.
Een nieuwe federatie was nodig, omdat hoe langer hoe meer bedrijven vonden dat de Conga de lading niet meer dekt. Vooral geldt dit voor MKB Infra, waarin bedrijven zitten die veel als hoofdaannemer optreden.
In eerste instantie zal de nieuwe federatie gebruikmaken van de rechten die de Conga bij convenant heeft afgesproken met Bouwend Nederland. Dit betekent dat AFN de plekken gaat bezetten die de Conga nu heeft in de onderhandelingsdelegatie voor de bouw-cao. “De bedoeling is dat de federatie in de toekomst een volwaardige partij in de cao is. Dat betekent dat tijdens de onderhandelingen aan werknemerszijde FNV Bouw en CNV Hout en Bouw en aan werkgeverszijde Bouwend Nederland en de AFN aan tafel zitten”, licht een bestuurslid toe.
Achtergrond is dat het midden- en kleinbedrijf vond dat zijn specifieke belangen op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid onvoldoende naar voren zijn gebracht door Bouwend Nederland. Als er sprake was van moeizame onderhandelingen, waren het in de visie van de mkb-bedrijven altijd de grote bedrijven die ‘even snel’ een cao afsloten die een forse verhoging van de loonkosten betekende.

Reageer op dit artikel