nieuws

Nederland laakt aanscherping luchtnormen

bouwbreed Premium

– Nederland heeft officieel de strijd aangebonden tegen een mogelijk nieuwe aanscherping van de Europese luchtnormen. Volgens verkeersminister Eurlings kan de aanscherping opnieuw voor grote problemen zorgen.

In een overleg met de Tweede Kamer over de aanleg van de Tweede Maasvlakte liet Eurlings gisteren weten dat de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel het eerste signaal heeft afgegeven dat een nieuwe norm voor de allerkleinste deeltjes fijnstof voor Nederland onacceptabel is. In het Europees parlement wordt er onder aanvoering van de Nederlandse PvdA-delegatie gewerkt aan een dergelijke aanscherping.

Problemen

Het Milieu en Natuurplanbureau liet kort geleden al weten dat diverse bouwprojecten in de problemen komen met een nieuwe norm voor de allerkleinste stofdeeltjes Hoeveel bouwprojecten en knelpunten daadwerkelijk de dupe gaan worden van de nieuwe norm durfde het MNP niet te voorspellen.
Eurling zei dat de aanscherping “grote effecten” zal hebben voor de infraplannen in Nederland. Reden waarom het kabinet achter de schermen al in actie is gekomen om de nieuwe norm tegen te houden. Volgens de minister staat Nederland niet alleen. “Er zijn heel wat meer landen tegen een aanscherping.”
De minister maakte van het overleg gebruik om te schetsen in hoeverre Nederland is doorgeschoten met de toepassing van Europese milieuwetgeving. Navraag bij andere EU-lidstaten heeft hem geleerd het nergens anders voorkomt dat een project als de uitbreiding van de A4 bij Leiderdopr vastloopt op de regels voor de luchtkwaliteit. “Wij zijn echt de enige”, aldus de minister.

Lachers

Hij vertelde dat hij in Brussel de lachers snel op zijn hand krijgt als hij uitlegt hoe de Europese regelgeving neerslaat in Nederland. “In de milieueffectenrapportage voor de Tweede Maasvlakte besteden we tien pagina’s serieus aandacht aan de vraag of de plons van het zand het gehoor van de zeebaarzen niet beschadigd. Zelf als we natuur willen aanleggen hebben we een Milieueffectenrapport nodig. Dan kun je je echt afvragen waar we mee bezig zijn.”

Reageer op dit artikel