nieuws

Methode controlelegionella verbeterd

bouwbreed

De NEN 6265, de methode voor de bepaling van legionella in water, is herzien. De uitgave vervangt de versie uit 1991, inclusief het wijzigingsblad. De analysemethode is op meerdere punten verbeterd. Zo is er een medium geïntroduceerd waardoor de selectiviteit van de methode is vergroot. Hierdoor is de norm ook van toepassing op monsters met hoge concentraties aan achtergrondflora. Daarnaast is het filtratievolume aangepast. Op verzoek van VROM is de monsterneming van watermonsters uit tappunten aangepast conform het ontwerp Waterleidingbesluit. Daardoor wordt het monster genomen na doorspoelen van 1 liter water.

De NEN 6265, de methode voor de bepaling van legionella in water, is herzien. De uitgave vervangt de versie uit 1991, inclusief het wijzigingsblad. De analysemethode is op meerdere punten verbeterd. Zo is er een medium geïntroduceerd waardoor de selectiviteit van de methode is vergroot. Hierdoor is de norm ook van toepassing op monsters met hoge concentraties aan achtergrondflora. Daarnaast is het filtratievolume aangepast. Op verzoek van VROM is de monsterneming van watermonsters uit tappunten aangepast conform het ontwerp Waterleidingbesluit. Daardoor wordt het monster genomen na doorspoelen van 1 liter water.
Nederlandse deskundigen gaan nu de internationale norm (ISO 11731) voor de bepaling van legionella herzien.

Reageer op dit artikel