nieuws

Maassluis vernieuwt en vergroot winkelcentrum Koningshoek

bouwbreed Premium

Maassluis ­- Winkelcentrum Koningshoek in Maasluis wordt compleet vernieuwd. Het bestaande, overdekte winkelcentrum met 15.000 vierkante meter vloeroppervlak wordt afgebroken en vervangen door een koopcentrum van 25.000 vierkante meter. Het aantal winkels gaat van zeventig naar negentig. Op de winkels komen driehonderd woningen.

De uitbreiding van Koningshoek, Maassluis’ grootste winkelcentrum, houdt niet alleen verband met de voorgenomen bouw van de nieuwe wijken Dijkpolder en Het Balkon die de stad ongeveer 10.000 nieuwe inwoners zullen opleveren. Volgens eigenaar Unibail-Rodamco is Koningshoek, dat dateert van de jaren zestig van de vorige eeuw, behalve te klein ook sterk verouderd.
De winkels zijn te krap en het centrum is onoverzichtelijk ingedeeld. Steeds meer klanten houden het voor gezien en gaan winkelen in omliggende centra zoals in Vlaardingen en Naaldwijk. De nieuwe Koningshoek is bedoeld voor klanten uit de wijde omtrek.
De modernisering wordt een ingewikkelde operatie. Om zo weinig mogelijk klanten te verspelen, wordt voorafgaand aan de sloop een tijdelijk winkelcentrum in de directe nabijheid gebouwd.
Het nieuwe winkelcentrum, een complex samenstelsel van woningen, winkels en parkeerdekken zowel op de daken als op maaiveldhoogte, zal daarna fasegewijs tot stand komen. Anders dan de bestaande Koningshoek, wordt het geen ‘dichte doos’ maar een netwerk van open straten met een overkapping. Om het open karakter te benadrukken wordt bij het winkelcentrum een park aangelegd.

Protesten

Unibail-Rodamco, Fortis Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente Maassluis willen in 2010 met de bouw beginnen en het complex in 2015 opleveren. Maar bij de planning wordt een slag om de arm gehouden. Een vorige versie van het masterplan voor Koningshoek sneuvelde in 2004 na massale protesten van buurtbewoners.
“Dat plan was te grootschalig”, erkent wethouder Arnold Keijzer. Er waren 150 woningen meer in opgenomen dan in het huidige ontwerp en de bouwhoogte bedroeg negen lagen, in tegenstelling tot maximaal vijf bouwlagen nu. Ook het park ontbrak in het oorspronkelijke plan.
Voor het nieuwe plan is een uitgebreide inspraakronde aangekondigd. Die gaat nog deze maand van start. Maar vrees voor verlies van uitzicht en privacy is dit keer ongegrond, meent Keijzer. De buurt zal ook geen parkeeroverlast ondervinden. De nieuwe Koningshoek krijgt 1400 (betaalde) parkeerplaatsen en voor duizend omwonende gezinnen wordt een parkeervergunning geregeld. De stichtingskosten van de nieuwe Koningshoek bedragen 170 miljoen euro.

Reageer op dit artikel