nieuws

KWS vrijgesproken

bouwbreed Premium

Het Haagse gerechtshof heeft KWS vrijgesproken in de bouwfraudezaak. Volgens het hof is bewijsmateriaal van justitie ontoereikend om tot een veroordeling te komen.

Voor het hof staat weliswaar vast dat KWS en andere wegenbouwers in het
verleden prijsafspraken hebben gemaakt, maar die verboden gedragingen vonden
volgens de rechters niet plaats in de egalisatiefondsen. De aanklacht van het
Openbaar Ministerie was juist volledig gericht op de betrokkenheid van KWS bij
de egalisatiefondsen OEF en WO6. De bouwer zou in die verbanden de Wet
economische mededinging (Wem) opzettelijk hebben overtreden. Volgens het
gerechtshof vonden in de egalisatiefondsen verrekeningen plaats met “een
praktisch en legaal” doel: het wegstrepen van vorderingen over en weer. Op die
manier voorkwamen de samenwerkende bouwers onnodig hoge bankkosten voor het
opmaken en verzenden van facturen. “Dat de vereveningsafspraken wellicht mede
betrekking hadden op vorderingen en schulden die het gevolg waren van gemaakte
verboden prijs- en marktverdelingsafspraken, kan daar niet aan afdoen”, aldus
het hof. > Economie 6

Reageer op dit artikel