nieuws

Kamer akkoord met vpb voor corporaties

bouwbreed

De Tweede Kamer stemt onder voorwaarden in met de heffing van vennootschapsbelasting over de maatschappelijke activiteiten van corporaties. Bij de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie is brede steun voor het kabinetsplan mits corporaties meer ruimte krijgen om hun reserves opnieuw te investeren.

CDA sluit zich aan bij het pleidooi van de PvdA om winsten op woningen die corporaties van de hand doen met een terugkooprecht, een veel toegepaste tussenvorm van koop en huur, langer buiten de vpb-heffing moeten vallen dan de huidige drie jaar zodat er meer tijd is om het geld opnieuw te investeren. De PvdA oppert hierbij een periode van ten minste acht jaar.
CDA en ChristenUnie benadrukken dat de invoering van vpb voor corporaties het gelijke speelveld met commerciële branchegenoten niet mag ontregelen. De partijen wijzen hierbij op de mogelijkheden van vastgoedbeleggers om hun bezit in een fiscale beleggingsinstelling (FBI) onder te brengen waardoor zij onder bepaalde voorwaarden geen belasting betalen. Beide partijen dringen er bij staatssecretaris De Jager van Financiën op aan om deze regeling ook voor corporaties toegankelijk te maken.
De oppositie, aangevoerd door VVD en D66, wijst erop dat het kabinet met het besluit om corporaties vpb te laten betalen het eigen beleid doorkruist ten aanzien van maatschappelijke organisaties. Het kabinet wil, in het kader van de Europese discussie over concurrentievervalsing, de positie van zorginstellingen, scholen en corporaties vastleggen in het burgerlijk wetboek. Met de vpb-heffing bij corporaties, zo stellen de liberalen, schiet de regering zichzelf in de voet.

Reageer op dit artikel