nieuws

Kabinet haalt taak groene energie

bouwbreed Premium

Het afwijzen van vergunningen voor drie grote offshorewindparken, brengt de duurzame energiedoelstelling van het kabinet niet in gevaar.

Dat heeft staatssecretaris Huizinga (water) laten weten. De PvdA was bezorgd over de afwijzing en wilde opheldering.
Huizinga geeft aan dat er 72 startnotities voor windmolenparken op de Noordzee zijn ontvangen. Zij verwacht dat uiteindelijk vier tot acht vergunningen ook echt worden verleend. Dan wordt de doelstelling om 450 megawatt energie uit Noordzeewind te halen, makkelijk gehaald. Daar zijn naar verwachting twee windparken voor nodig, aldus Huizinga.
Rijkswaterstaat besloot onlangs dat er geen windmolenparken in zee voor de kust van Den Haag, Katwijk en IJmuiden komen. De vergunningaanvraag van het bureau WEOM – een samenwerking tussen Shell Windenergy en Nuon – voor de aanleg van de offshoreparken met 250 nieuwe windmolens werd afgewezen omdat ze potentieel gevaarlijk zijn voor de scheepvaar

Ongebruikelijk.

De PvdA vindt het ongebruikelijk dat een Nautische adviesgroep hierover heeft geadviseerd. Volgens Tweede Kamerlid Diederik Samson komt het veiligheidsaspect van windparken terug in de Milieueffectrapportage. Huizinga zegt echter dat de adviesgroep was gevraagd omdat schepen zich anders zijn gaan gedragen sinds er een windturbinepark bij Egmond aan Zee.
De staatssecretaris laat weten dat het kabinet offshorewindenergie niet categorisch afwijst. De drie parken die geen vergunning hebben gekregen worden niet gebouwd omdat ze op de verkeerde locatie liggen, aldus Huizinga.

Reageer op dit artikel