nieuws

Infrabeurs: leren van elkaar

bouwbreed Premium

Voor de derde keer is de evenementenhal in Gorinchem volgende week het toneel van de Infra Relatiedagen. De driedaagse beurs biedt bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw de mogelijkheid om in contact te treden met opdrachtgevers als het Rijk, ProRail en Schiphol. Op de tweede dag is er uitgebreid aandacht voor assetmanagement in de infrastructuur.

De Infra Relatiedagen richten zich vooral op aannemers, ontwerp- en adviesbureaus en ingenieursbureaus. Traditiegetrouw wordt de beurs goed bezocht door bedrijven die werkzaam zijn in de beton, sloop-, hei- en grondwerken. Daarnaast bevinden zich veel bedrijven en overheden die zich bezighouden met verkeerssystemen, bruggenbouw, transport en milieu onder de exposanten.
De Infra Relatiedagen werden van oudsher in Hardenberg gehouden, maar twee jaar geleden werd de beurs voor het eerst ook in Gorinchem georganiseerd. Dit om ook ondernemers uit het zuiden des lands en België de mogelijkheid te bieden dichter bij huis informatie uit te wisselen en zich te presenteren aan vakgenoten en opdrachtgevers.
De organisatie van de derde editie in Gorinchem heeft op de tweede dag een studiedag ingeruimd die wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud (NVDO). Onder de titel ‘Assetmanagement en Infrastructuur’ kunnen bedrijven en opdrachtgevers van elkaars problemen leren. Assetmanagement is het complete proces van aanschaf tot afschrijving van bedrijfsmiddelen. Mede-organisator van de studiedag is Ton van Beek. “Uit de praktijk blijkt dat infrastructuurbeheerders in Nederland – Rijkswaterstaat, ProRail en Schiphol bijvoorbeeld – vaak met dezelfde vraagstukken worstelen. We willen deze partijen en anderen op een informele manier met elkaar in contact brengen. Daardoor bieden we ze de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en samen oplossingen te zoeken.”
De gespreksonderwerpen tijdens de studiedag zullen grotendeels worden bepaald door de verschillende lezingen die worden gehouden. Van Beek: “Belangrijk is dat beheerders laten zien hoe ze te werk gaan en wat dat oplevert. We zouden graag zien dat er minder budgetgestuurd te werk wordt gegaan en meer waardegestuurd. Ook belangrijk is hoe dat naar buiten toe kan worden gecommuniceerd.”

Problematiek

De studiedag op woensdag 14 november zal worden geopend door Dick Huybens, voorzitter van de NVDO, die een toelichting zal geven op de problematiek waar infrabeheerders mee kampen.
Een belangrijk spreker is ook Jan Swier, strategisch adviseur bij spoorwegbeheerder ProRail. Hij zal een aantal recente ontwikkelingen in het beheer en onderhoud van het spoor uit de doeken doen. Vervoer en infrastructuur zijn bij ProRail gescheiden om zodoende concurrentie op het spoor te stimuleren en de prestaties van de verschillende instanties te verbeteren. De link met het onderwerp van de studiedag is dat ProRail zich in de komende tijd moet gaan ontwikkelen tot een professionele assetmanager die in staat is om de kosten en prestaties van de railinfrastructuur aan te sturen, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.
Een andere spreker, prof. dr. ir. Margot Weijnen, werkzaam bij de TU Delft aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management, gaat in haar lezing in op het onderzoeksprogramma ‘Next generation Infrastructures’ waarin gezocht wordt naar verbeterde methoden van assetmanagement in de infrastructuur.

Reageer op dit artikel