nieuws

‘Geen uitsluiting voor KWS’

bouwbreed

Anders dan KWS beweert, zal een veroordeling in de bouwfraudezaak niet tot de ondergang van het wegenbouwbedrijf leiden. Dat heeft de advocaat-generaal bij het Haagse gerechtshof gisteren naar voren gebracht tijdens de hogerberoepzaak van de Volker Wessels-dochter.

KWS heeft altijd aangevoerd dat een veroordeling onherroepelijk zal leiden tot uitsluiting van het bouwbedrijf van overheidsaanbestedingen. Dat zou dan het einde van de onderneming kunnen betekenen.
Na een uitgebreide analyse van onder meer de wet Bibob, Europese richtlijnen en de volgend jaar in te voeren Aanbestedingswet, komt de openbaar aanklager echter tot de conclusie dat het “zeer onwaarschijnlijk” is dat opdrachtgevers KWS zullen passeren. “Bedrijven kúnnen bij schending van integriteit worden uitgesloten, maar er is geen verplichting daartoe. Het is een kwestie van maatwerk. Per geval moet worden beoordeeld of uitsluiting mogelijk is.”
Juist KWS hoeft zich volgens de advocaat-generaal geen zorgen te maken omdat de bouwer inmiddels schoon schip heeft gemaakt en een boete aan de NMa heeft betaald. Daar komt bij dat de vermeende overtredingen bijna tien jaar geleden plaatsgevonden. De richtlijnen schrijven voor dat maar twee jaar terug in de tijd wordt gekeken. “Dus KWS hoeft helemaal geen uitsluiting te vrezen”, aldus de aanklager. “Een faillissement van het bedrijf of massaontslag is dan ook niet aannemelijk. Overigens heeft KWS dat ook nooit aannemelijk gemaakt, slechts beweert.”
Dat Heijmans, Koop Tjuchem en BAM hun hoger beroep introkken en daarmee berustten in de veroordeling van de Rotterdamse rechtbank, zegt volgens de advocaat-generaal genoeg. “Zij vrezen helemaal geen uitsluiting.”

Gevolgen

Een belangrijk deel van het verweer van KWS draait om het mogelijke mislopen van overheidsprojecten. Volgens advocaat Boudewijn van Eijck moet het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk worden verklaard omdat het had moeten weten dat een veroordeling verstrekkende gevolgen voor de bouwer zou hebben.
Justitie eiste gisteren een geldboete van 45.000 euro tegen KWS wegens deelname aan een criminele organisatie. Voormalig KWS-directeur Enzo de V. moet als het aan het OM ligt een boete van 3.500 euro betalen. De eisen komen overeen met de straffen die de rechtbank hen in 2005 oplegde. Een hogere straf vond de advocaat-generaal niet op zijn plaats, ook omdat de andere bouwers niet meer hoeven voor te komen.

Reageer op dit artikel