nieuws

Eurlings: Bundeling van contracten sluit mkb niet uit

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf wordt niet uitgesloten wanneer een contract is gebundeld. Zij kunnen combinaties aangaan. Dat heeft verkeersminister Eurlings geantwoord na Kamervragen van het CDA.

De fractie vreest dat bouwbedrijven uit het mkb worden buitengesloten nu Rijkswaterstaat Brabant zeven deelcontracten – zes droge en één natte – voor variabel onderhoud in één engineering 0x26 construct-contract hebben gebundeld.
Eurlings bestrijdt dat nu alleen grote bouwbedrijven kunnen inschrijven op samengevoegde bestekken. Meerdere mkb-bedrijven kunnen samen een combinatie vormen en op die manier inschrijven. “Specialistische bedrijven zullen daarbij vaak als onderaannemer worden betrokken.” Integratie van bouwfasen in één contract komt wel steeds vaker voor. De ervaring over de afgelopen jaren is dat bij deze contracten het gemiddelde aantal inschrijvers licht toeneemt met de financiële omvang van het project.
De minister zegt dat het niet de bedoeling is om de markt uit te hollen. Hij erkent dat Rijkswaterstaat zich ervan bewust is dat schaalvergroting en bundeling tot gevolg kunnen hebben dat kleinere bedrijven niet meer zelfstandig in aanmerking komen. Om kleinere partijen tegemoet te komen, worden onnodige drempels weggenomen door rekening te houden met de omzet-, ervarings- en combinatie-eisen in het bestek. Ook wordt er meer tijd gereserveerd tussen bekendmaking en aanbesteding. “Dit geeft het mkb de gelegenheid samenwerkingsverbanden voor te bereiden. Zowel in combinaties als in hoofdaannemer-onderaannemer-constructies”, aldus Eurlings.
De minister zegt dat contractbundeling voortkomt uit de bouwfraude-enquête. Rijkswaterstaat zal daardoor meer grotere en meer integrale werken op de markt brengen. Daardoor worden aanbestedingskosten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verlaagd.

Samenvoegen

Rijkswaterstaat heeft voor het gebundelde contract in Brabant vooraf een marktverkenning onder een aantal grote en kleine bouwbedrijven uitgevoerd, schrijft Eurlings. Die zouden geen bezwaar hebben tegen een bundeling van droge en natte deelprojecten. De minister zegt dat samenvoegen van werksoorten of bouwfasen in één contract steeds vaker voorkomt. Rijkswaterstaat ziet – na ervaringen over de afgelopen jaren – dat het gemiddeld aantal inschrijvers licht toeneemt met de financiële omvang van het project.
Op het contract in Brabant is nog niet ingeschreven. De aanbesteding vindt op 20 december plaats.

Reageer op dit artikel