nieuws

Entree Utrecht vanaf A2 krijgt een verdieping

bouwbreed

De entree van Utrecht vanaf de A2 over de Meernsebrug naar de stad, het 24 Oktoberplein, moet ingrijpend worden aangepast om het toenemende verkeersaanbod te kunnen verwerken. Het ziet ernaar uit dat daarvoor een fly-over wordt gebouwd. Een tunnel is een alternatief maar de kosten daarvan zijn excessief, blijkt uit een verkenning.

Het college van burgemeester en wethouders concludeert daarom dat een tunnel niet meer aan de orde is. Temeer daar blijkt dat ondertunneling van het plein ten opzichte van een fly-over geen meerwaarde heeft voor de verkeersafwikkeling en ook niet voor de luchtkwaliteit.
De kosten van een fly-over worden geschat op 28 miljoen euro. De meerkosten van de tunnelvariant komen volgens de verkenning uit op 57 miljoen euro.
De aanpak van het knelpunt is een noodzakelijk vervolg op de filebestrijding op de snelwegen. Die loopt spaak als het verkeer vervolgens niet van de snelweg af kan. Het werk is voor 2010 in de agenda gezet. Een tijdige reconstructie van het plein ten behoeve van een betere doorstroming is volgens het college van groot belang om te kunnen voldoen aan de milieueisen die worden gesteld voor de uitvoering van tal van grotere bereikbaarheidsprojecten aan de westkant van de stad.
Een volgende stap kan de ondertunneling zijn van de Graadt van Roggenweg, die de route vormt tussen het 24 Oktoberplein en het centrum. Met deze ingreep wordt de belangrijke doorgaande verbinding naar de binnenstad gescheiden van het verkeer dat in de omliggende wijken moet zijn. De bestaande weg zal dan geheel voor dat bestemmingsverkeer beschikbaar zijn. Een klein detail is dat de Graadt van Roggenweg halverwege van naam verandert en dan Weg der Verenigde Naties heet. Maar de plannen richten zich op deze hele route.

Varianten

Voor de tunnel zijn verschillende varianten in beeld. De kortste blijft tussen het centrum en het Merwedekanaal, een lange gaat onder het kanaal door en komt boven de grond bij het 24 Oktoberplein, dat dan inmiddels is opgetuigd met een fly-over.
De tunnel is behalve voor het wegverkeer ook van nut voor de omgeving van de Graadt van Roggenweg, waarvoor tal van bouwplannen bestaan.
De verschillende opties komen volgend jaar ter sprake in samenhang met andere studies over de noodzaak van toekomstige infrastructurele voorzieningen, zo laat de gemeente weten.

Reageer op dit artikel