nieuws

Eerste pilot ‘lean bouwen’ in Obdam

bouwbreed Premium

Doen wat je belooft en grondig overleg voeren met de ketenpartners. Het lean-concept blijkt in de bouw revolutionair en levert winst op voor alle partijen in de keten, inclusief de klant.

Lean bouwen richt zich op het continu verlagen van faal- en voorraadkosten vanuit het oogpunt van de klant om waarde aan het product toe te voegen.
“Bij alles wat in een werkproces aan kosten wordt besteed, is 80 procent toe te schrijven aan ‘verspillingen’ en slechts 20 procent aan waarde. Sommige verspillingen zijn vermijdbaar, andere niet”, aldus Rob Compaan, directeur van Mulder Obdam Bouw.
Compaan wil de verhouding in de percentages van verspillingen en waarde veranderen door de efficiëntie in zijn bedrijf en bij alle samenwerkende partijen te verhogen. Om zover te komen moeten alle partijen in de keten het eens zijn over het nut van het concept. “Vooralsnog ben ik een soort predikant die zijn kerk niet vol krijgt, maar door zelf een pilot te starten hoop ik meer bekendheid te genereren voor het lean-concept.”
Om het gedachtegoed uit te dragen, organiseerde Mulder Obdam een workshop. Compaan hoopt dat zijn initiatief een sneeuwbaleffect veroorzaakt. Met een pilotproject voor de bouw van 45 woningen wil hij tonen dat het concept werk. “De opdrachtgever is Mulder Obdam Ontwikkeling. We hebben inmiddels de eerste gesprekken met de ketenpartners gehad. In mei begint de bouw en medio 2009 leveren we de woningen op.” Bang om fouten te maken is Compaan niet. “Waar je struikelt liggen de schatten.”

Openheid

Tijdens de workshop is duidelijk gemaakt dat het concept in de praktijk draait om goede afspraken en onderling vertrouwen. “Elk bedrijf speelt open kaart. Je werkt écht samen en je weet wie wanneer wat doet en hoeveel personen er in totaal betrokken zijn.”
Maar openheid is in de huidige cultuur van aanbesteden, waar een opdrachtgever alleen naar de laagste prijs kijkt, moeilijk in te passen. “Vooralsnog zie ik mogelijkheden bij projecten die we in bouwteam uitvoeren met een vaste keten waar iedereen zijn kennis kan inbrengen. Op die manier kun je rekening houden met elkaars werkmethoden en aansluitend heel gerichte afspraken maken over elkaars werkmethoden.”
Werken met een vaste keten ziet Compaan als een van de grote voordelen van lean bouwen. “Verder zie ik winstmogelijkheden. Bouwen volgens lean voorkomt overschrijding van de bouwtijd. Het bewaken van de eigen kwaliteit scheelt in kosten voor toezicht. Bij regelmatige samenwerking treedt een leereffect op en die ervaring geeft de meetgegevens over de keten waardoor ik het bouwproces kan optimaliseren.” Zo vindt hij dat bouwers veel meer gebruik moeten maken van de kennis van onderaannemers en leveranciers. “Bovendien wil ik meten om tegen mijn opdrachtgevers te kunnen zeggen, dat het alle partijen ook hun, een x-bedrag meer opgeleverd dan gebudgetteerd.”
Van belang is dat de opdrachtgever de aannemer en zijn partners hun winst moet gunnen. “Ik wil geen uitknijperij van partijen vooraf. Kom gewoon met je offerte en doe die gestand. We verdienen allemaal aan het lean-proces. De opdrachtgever krijgt kwaliteit en hoeft waarschijnlijk minder te investeren dan begroot. Ook de overige partners verdienen in verhouding hun winst.” Hoe transparanter de gegevens, hoe groter de kans op succes.
Voorlopig moeten we het doen met de resultaten van de workshop. Verdeeld in ketendisciplines bouwden de genodigden met Lego een woning. “Op de traditionele wijze kostte dat bijna een uur. Met overleg en doordachte logistiek tien minuten.”

Reageer op dit artikel