nieuws

Doorbouwen in lager Nederland geen probleem

bouwbreed Premium

Den Haag – Zelfs bij een ‘worst-case klimaatscenario’ kan er tot ver in de komende eeuw grootschalig gebouwd worden in de lagere delen van Nederland zoals de Zuidplaspolder. De bescherming is voldoende.

Ombuigen Rijn wordt serieuze optie genoemd
Dat staat in de Nationale Adaptiestrategie waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd. Vooralsnog is er geen reden om grootschalige investeringen voor wonen, werken of infrastructuur naar hoger gelegen gebieden – zoals Limburg – te verschuiven.
Regionaal en lokaal moet wel rekening worden gehouden met overstromingsgevaar omdat dat van invloed kan zijn op lokale ruimtelijke besluiten, aldus het kabinet.

Wateropslag

Het is wel onzeker of grootschalige woningbouw- en infrastructuurinvesteringen op de lange termijn kunnen doorgaan. Voor de toekomst moet er namelijk ruimte worden gereserveerd voor maatregelen zoals wateropslag.
De commissie-Veerman, die onderzoekt hoe Nederland op de lange termijn beschermd moet worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zal volgend jaar moeten adviseren of er al snel ruimtelijke keuzes nodig zijn. Het kabinet houdt al wel rekening met nieuwe ingrijpende maatregelen voor de grote rivieren. Dit om in de toekomst de effecten van de zeespiegelstijging op de vrije rivierafvoer in goede banen te leiden. Het afbuigen van de Rijn wordt als serieuze optie genoemd.
Het kabinet reageerde hiermee onder andere op een vorig jaar ingediende motie van CDA en PvdA. Die willen weten wat de gevolgen zijn van klimaatverandering op bestaande en komende grootschalige ruimtelijke investeringen.

Vertraging

Omdat veel onderzoeken nog lopen, wordt nog wel een slag om de arm gehouden. De nadere klimaatonderzoeken mogen bijvoorbeeld nu niet leiden tot vertraging of uitstel van huidige bouwplannen, schrijven de bewindspersonen Cramer (VROM) en Huizinga (water). “Mogelijke gevolgen van overstromingen en klimaatverandering moeten wel meer aandacht krijgen in de ruimtelijke afwegingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.”
De ontwikkeling van acht gebieden – waaronder de Zuidplaspolder, Haarlemmermeer en Almere – wordt aangegrepen om te experimenteren met klimaatbestendig bouwen. Onderzocht wordt welke mix van maatregelen – op basis van een kostenbatenanalyse – haalbaar is voor deze gebieden. In totaal is 50 miljoen euro subsidie vrijgemaakt voor dit onderzoek.

Reageer op dit artikel