nieuws

De Haan 0x26 Martojo kneedt zijn toptalent

bouwbreed Premium

De gww moet zich niet alleen richten op de instroom van techneuten, maar ook op het aantrekken van civieltechnisch talent met een meer bedrijfskundige achtergrond. Bijvoorbeeld specialisten met kennis van contractvorming, risicoanalyse en lifecycle management. Dat is de boodschap van detachering- en werving 0x26 selectiebureau De Haan 0x26 Martojo aan bedrijven in de civiele techniek.

De gww moet zich niet alleen richten op de instroom van techneuten, maar ook op het aantrekken van civieltechnisch talent met een meer bedrijfskundige achtergrond. Bijvoorbeeld specialisten met kennis van contractvorming, risicoanalyse en lifecycle management. Dat is de boodschap van detachering- en werving 0x26 selectiebureau De Haan 0x26 Martojo aan bedrijven in de civiele techniek.
De Haan 0x26 Martojo detacheert haar interim-specialisten bij bedrijven in de gww-sector. Waar voorheen het accent louter lag op het aantrekken van technisch personeel dat zich richt op de uitvoering, komt er steeds meer behoefte aan mensen die een meer integrale kijk hebben op projecten. “De opdrachtgevers leggen steeds meer creativiteit en vrijheid bij de aannemers en ingenieursbureaus. Bovendien is er steeds meer variatie in de op de markt komende contracten, waarbij de projectontwikkelaar annex aannemer naast uitvoering ook het beheer en onderhoud voor haar rekening gaat nemen. De gww zit wat dat betreft in een overgangsfase. Qua personeelsbeleid is het van groot belang om daar nu alvast op in te spelen”, zegt medeoprichter Erik de Haan van het bureau uit Vinkeveen.
De Haan 0x26 Martojo werkt met bijna zestig medewerkers waarvan circa veertig interim-specialisten. Deze gedetacheerde professionals hebben gemiddeld tien jaar werkervaring en behoren tot het hoger kader. Naast projectmatige inzet worden specialisten ook voor vaste posities bemiddeld. De weg- en waterbouw geldt als specialisatie.
Denise Szendy is bij De Haan 0x26 Martojo in dienst als HR-manager. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van talent, zowel op functioneel als op persoonlijk vlak. Aan de hand van de wensen en behoeften wordt bepaald of een kandidaat direct bij een bedrijf wordt bemiddeld of als interim-specialist in dienst komt bij De Haan 0x26 Martojo en op projecten wordt ingezet.

Professioneel

De interim-specialisten nemen deel aan het Talentmanagement Programma waarbij in twaalf dagen op professionele wijze gekneed wordt aan de persoonlijkheid en de bewustwording als werknemer van De Haan 0x26 Martojo. “Groepen van circa veertien specialisten bepalen gezamenlijk én individueel hun persoonlijke doelstellingen. Wat wil ik en hoe bereik ik dat? Welke kennis en vaardigheden heb ik en hoe kan ik die uitbreiden? Zodoende worden de deelnemers bewust van hun ambities en mogelijkheden”, legt Szendy uit.
Degene die voor De Haan 0x26 Martojo gaat werken beschikt in elk geval over bepaalde kerncompetenties: samenwerken, initiatiefrijk, flexibel inzetbaar, betrouwbaar en integer. Daarnaast komen er functiespecifieke competenties om de hoek kijken. Beschikt iemand over voldoende vakkennis, is hij klantgericht en heeft hij overtuigingskracht? Hoe organiseert iemand zijn werk?
Na afloop van het programma rolt er een leerplan uit voor elke deelnemer. Waar kan hij zich nog verbeteren en wat moet hij doen om zijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen? “We hebben nu een eerste sessie afgesloten en ik moet zeggen dat het een stevige impact heeft op de deelnemers. Ze worden bewust van hun eigen kwaliteiten en ambities. Het is goed om af en toe uit de waan van de dag te stappen en na te denken over je persoonlijke effectiviteit”, aldus Szendy.

Human Resource Management

Professioneel personeelsbeleid in de bouw staat in de kinderschoenen, maar is door vergrijzing en economische opleving nog nooit zo belangrijk geweest. Een ware strijd om arbeidskrachten is losgebarsten.
Daarom de komende weken een kijkje in de keuken bij bedrijven met opmerkelijk en veelbelovend Human Resource Management. Want is het niet zo dat juist de werkgever die wil investeren in zijn mensen, de slag op de arbeidsmarkt zal winnen?
(Bent u zo’n werkgever? Mail naar: totaal@sdu.nl)

Modernisering

Een vernieuwend HRM-beleid komt bij bedrijven in de gww-sector nog maar mondjesmaat van de grond. Er zijn inmiddels veel instrumenten ontwikkeld, maar het werken vanuit persoonlijke drijfveren en talenten is een volgende stap. “Deze aanpak zorgt voor een verhoging van de motivatie en daardoor van de productiviteit. Ook zorg je zo voor kennisbehoud en minder uitstroom”, aldus Szendy.

Vier tips

– Investeer in persoonlijke ontwikkeling van personeel.
– Kijk naar individuele kwaliteiten van medewerkers en plaats deze in het groter geheel van de organisatie.
– Ontwikkel en implementeer HR-beleid dat op directieniveau gedragen wordt.
– Sta open voor werknemers buiten de oorspronkelijke gww-sector, kijk naar de benodigde competenties.

Reageer op dit artikel