nieuws

Corporaties verliezen miljarden

bouwbreed

Limburgse corporaties verliezen ruim 10 procent van hun investeringsbudget als de sector belasting moet gaan betalen. Dat heeft de accountant Deloitte in opdracht van de provincie Limburg becijferd.

De Limburgse corporaties hebben voor de komende tien jaar 8,5 miljard euro beschikbaar voor onderhoud en nieuwbouw. Zet het kabinet het plan door om de sociale huisvesters vennootschapsbelasting (vpb) te laten betalen dan raken de instellingen in Limburg 900 miljoen euro van hun investeringsruimte kwijt.
Het verlies komt bij Limburg extra hard aan omdat de corporaties volgens de laatste plannen 10 miljard euro bij zouden moeten dragen aan de woningbouwplannen in de provincie. Het geld is volgens de Limburgers nodig om in te kunnen spelen op de vergrijzing en de verwachte daling van het aantal inwoners in de provincie.
De vpb-heffing van het kabinet haalt volgens de provincie Limburg een streep door de plannen van de corporaties om 1 miljard euro extra te investeren en zo de woningbouwproductie en de noodzakelijke ruimtelijke aanpassing te versnellen.
Deloitte heeft in opdracht van de provincie Limburg twee scenario’s doorgerekend. In de zuinigste variant schieten de corporaties in de provincie er bij een vpb-heffing jaarlijks 37 miljoen euro bij in. Over een periode van tien jaar slaat de maatregel een gat van 300 miljoen euro in het corporatievermogen. Hadden de sociale huisvesters dat geld kunnen inzetten om geld te lenen, dan had dat hen ruim 600 miljoen euro opgeleverd.
Worden de boekwinsten van de te verkopen huurwoningen meegeteld, dan verdubbelt de jaarlijkse kostenpost voor de Limburgse corporaties bijna naar 63 miljoen euro. In de periode tot en met 2015 lopen de fiscale verliezen volgens de berekeningen van Deloitte dan op naar een half miljard euro waardoor het beschikbare bouwbudget van de corporaties met bijna 1 miljard euro daalt. Hoewel de rekensom niet landelijk toepasbaar is, kan worden aangenomen dat het in totaal om vele miljarden gaat.

Reageer op dit artikel