nieuws

Controles bouwplaats verscherpt

bouwbreed Premium

Bouwinspecteurs van de VROM-Inspectie leggen deze week het toezicht op de bouwplaats onder de loep. Veertig bouwplaatsen kunnen een bezoek verwachten.

Dat heeft de inspectiedienst gisteren bekendgemaakt. De inspecteurs gaan zowel de opdrachtgevers als de aannemers aan de tand voelen over het toezicht. Bekeken wordt hoe de verdeling van verantwoordelijkheden precies liggen, of er onderling wel wordt gecommuniceerd en of afspraken goed zijn afgestemd.
De gemeenten waar de bouwplaatsen liggen, mogen ook een bezoek verwachten. Bouwvergunningen, tekeningen en certificaten zullen nauwkeurig worden gescand. Betrokken ambtenaren worden ook gevraagd over het toezicht tijdens de bouw.
De controles volgen na een eerder onderzoek over het bouwproces door het ministerie van VROM. Toen bleek dat het toezicht tijdens de bouw aan alle kanten rammelt. Constructieve onvolkomenheden bleven bij nieuw gerealiseerde gebouwen, tot grote schrik van minister Vogelaar (wonen), daardoor onopgemerkt.

Uitgebreid

Het worden uitgebreide onderzoeken, zegt de VROM-Inspectie. Naast het interview wordt ook gekeken naar het volledige veiligheidsplaatje en of er certificaten en kwaliteitsverklaringen zijn voor betonvloeren. De inspecteurs gaan verder na of de vloeren volgens de voorschriften zijn aangebracht. De gemeente wordt achter de hand gehouden om direct op te kunnen treden, aldus de VROM-Inspectie. “Als op de bouwplaats afwijkingen worden geconstateerd wordt de gemeente ingeschakeld.”
Inspecteurs van de Arbeidsinspectie vergezellen de veertig controles van deze week. Zij bekijken of de arbo-wetgeving wordt nageleefd.
Het ministerie van VROM wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor de komende aanbevelingen over toezicht op de bouwplaats.
Het is de bedoeling dat er volgende maand een rapport met aanbevelingen op tafel ligt dat moet leiden tot verbetering van alle veiligheidsaspecten op de bouwplaats.

Reageer op dit artikel