nieuws

CE-markering asfalt gaat goed

bouwbreed Premium

In een presentatie over CE-gemarkeerd asfalt tijdens de opening van het nieuwe laboratorium BAS-AKC, 6 november heb ik aangegeven dat we in de wegenbouw tegen een viertal hobbels aanliepen bij de implementatie van de CE-markering, hobbels die voortkomen uit de opzet van de richtlijnbouwproducten en de werkwijze in de wegenbouw. De eerste twee betreffen het wegvallen van het empirisch referentiekader. De asfaltnorm biedt de kans om meer functioneel te gaan werken, niet zoals nu op recept maar op basis van eigenschappen gekoppeld aan de functie in de constructie in wat je een functioneel-empirische benadering kunt noemen. Door deze overgang op de meer functionele benadering valt een deel van je empirisch referentie kader weg, de eerste hobbel. Dit wordt versterkt doordat de nationale testmethoden vervangen moeten worden door Europese testmethoden

In een presentatie over CE-gemarkeerd asfalt tijdens de opening van het nieuwe laboratorium BAS-AKC, 6 november heb ik aangegeven dat we in de wegenbouw tegen een viertal hobbels aanliepen bij de implementatie van de CE-markering, hobbels die voortkomen uit de opzet van de richtlijnbouwproducten en de werkwijze in de wegenbouw. De eerste twee betreffen het wegvallen van het empirisch referentiekader. De asfaltnorm biedt de kans om meer functioneel te gaan werken, niet zoals nu op recept maar op basis van eigenschappen gekoppeld aan de functie in de constructie in wat je een functioneel-empirische benadering kunt noemen. Door deze overgang op de meer functionele benadering valt een deel van je empirisch referentie kader weg, de eerste hobbel. Dit wordt versterkt doordat de nationale testmethoden vervangen moeten worden door Europese testmethoden
Dom
Omdat de wegenbouwproeven in de EU landen nogal variëren, betekent dit dat er ook veel standaard proeven in de normen anders zijn dan eerst: veel van de bekende kentallen veranderen, de tweede hobbel. Risico daarbij is dat je jaren ervaring weggooit en dat zou dom zijn, tenslotte zijn mengsels die altijd goed presteerden ook straks nog goed. Vandaar dat gekozen is voor een pragmatische oplossing: van de RAW mengsels worden in een overgangsperiode naast de wettelijk vereiste CE-markering ook de oude vooronderzoeksgegevens geleverd, om snel een referentiekader op te bouwen. Derde hobbel is de kwaliteit van de geleverde gegevens: CE markering is gebaseerd op de metingen van de producent: zowel voor hen (valse concurrentie) als voor wegbeheerder (kwaliteitsoordeel) is het van belang dat als hetzelfde proefstuk in lab A en B wordt beproefd, het hetzelfde oplevert. Dat vraagt het nodige van wegenbouwlabs: omzwaai naar andere proeven, complexere proeven, kortom veel werk. Ontwikkelingen in de markt stemmen wat dat betreft gunstig: bij een recente aanbesteding van een project met de nieuwe proeven waren er 3 inschrijvers. Ook deze hobbel lijkt dus onder controle. Laatste hobbel betreft het feit dat CE markering geldt voor asfalt ‘af centrale’ terwijl het RWS gaat om kwaliteit van de weg. Het systeem dat RWS kent in privaatrechterlijke contracten zal dan ook in de nieuwe situatie op de een of ander manier gehandhaafd blijven.

Betonindustrie

Conclusie: de eerste 2 hobbels zijn onder controle, de derde lijkt ook goed te gaan en aan de vierde wordt gewerkt. Gezien het thema van de dag, heb ik ook met een schuin oog naar de betonindustrie gekeken en mijn inschatting was dat het invoeren van CE-markering in de betonindustrie tot minder, of in elk geval andere, hobbels zal leiden dan in de wegenbouw.

Op 1 oktober 2007 is de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van start gegaan. DVS werkt binnen Rijkswaterstaat – door de inzet van kennis en expertise – aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. DVS is één van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. De dienst bestaat uit onderdelen van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Dienst Weg en Waterbouwkunde (DWW). Naast de DVS heeft Rijkswaterstaat nog 4 landelijke diensten: de Waterdienst, de Bouwdienst, de Data- en ICT-Dienst en de Corporate Dienst. Deze diensten werken samen met de regionale diensten van Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel