nieuws

Bouwend Nederland tegen afschaffing renteaftrek

bouwbreed

Bouwend Nederland is en blijft tegen afschaffing of beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dit schrijft de organisatie in haar eigen blad Podium in reactie op het integrale advies van de VROM-Raad over de woningmarkt.

De bouwwerkgevers delen de analyse van de raad, maar vinden dat onterecht de nadelige effecten van de renteaftrek worden uitvergroot zonder oog te hebben voor de positieve effecten.
Ook vindt de brancheorganisatie het te gemakkelijk om de problemen te ontkennen die ontstaan door te morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. Daarbij wijst zij op een EIB-onderzoek waaruit blijkt dat de effecten op de bouwproductie juist heel groot zijn. Zo zal de productie gaan dalen met gemiddeld 6 miljard euro per jaar in de komende 20 jaar.
Verder blijken ook de gemeenten fors te gaan lijden van lagere koopprijzen doordat die effecten zullen hebben op de grondprijzen. Het effect daarvan zal per saldo 800 miljoen op jaarbasis zijn, meent Bouwend Nederland.

Commissie

Mocht er onverhoopt toch een politieke discussie ontstaan over de hypotheekrentefaftrek, dan pleit de brancheorganisatie voor een zware (staats)commissie die de discussie voorbereidt en het kabinet adviseert. Daarbij moeten dan alle aspecten die van invloed zijn op de werking van de woningmarkt worden meegenomen.
De discussie over de beperking van de hypotheekrenteaftrek staat weer boven aan de agenda na de verschijning van het advies van de VROM-raad.
Kern van de boodschap van de raad is dat het kabinet het onderwerp niet vier jaar lang kan laten rusten omdat de problemen op de woningmarkt te groot zijn. Ook binnen het CDA, dat in het coalitieakkoord heeft laten vastleggen dat er deze kabinetsperiode helemaal niet gebeurt, neemt de druk toe om wel naar fundamentele ingrepen zoals een beperking van de hypotheekrenteaftrek te gaan kijken.
Het congres van de partij nam afgelopen weekeinde een resolutie aan waarin de partij wordt opgeroepen voor eind 2008 met een visie op de toekomstige woningmarkt te komen.

Reageer op dit artikel