nieuws

Bouwbeleid langs kust mist echte uitwerking

bouwbreed Premium

Het Rijk moet het ruimtelijk beleid voor de kustzone gaan uitwerken. Dat zorgt voor duidelijkheid tussen overheden en er wordt minder snel nee verkocht.

Marktpartijen
weten niet of en waar ze kunnen bouwen
Dat concluderen de onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Alkyon in de evaluatie derde Kustnota in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De onderzoekers melden dat het ruimtelijk beleid voor de kustzone vorig jaar wel in de Nota ruimte is vastgelegd, maar een echte uitwerking mist. Het Rijk zou die eigenlijk opnemen in de Beleidslijn voor de kust, maar dat is tot op heden niet gedaan. De onderzoeksbureaus zeggen dat er al vanaf 2000 op wordt gewacht.
Het ontbreken van die uitwerking heeft tot gevolg dat er geen visie is op kustuitbreidingsplannen en zeewaartse economische ontwikkelingen. Marktpartijen weten niet of en waar ze kunnen bouwen, waardoor economische kansen blijven liggen, waarschuwen de onderzoekers.
Een ander kritiek punt is dat er geen verbinding bestaat tussen de legger van waterschappen en het bestemmingsplan van gemeenten.
Waar waterschappen ruimtereserveringen hebben staan in de kustzone, kan vaak volgens het bestemmingsplan worden gebouwd. Maar het komt geregeld voor dat gemeenten een bouwvergunning afgeven, terwijl het eigenlijk gaat om een ruimtereserveringsgebied. Waterschappen vrezen dat de veiligheid van de kust hierdoor meer in het geding komt.
Staatssecretaris Huizinga (water) moet dan ook snel komen met een uitwerking van het bouwbeleid in de kustzone, aldus de onderzoekbureaus.

Reageer op dit artikel