nieuws

Anker is effectief te beschermen

bouwbreed Premium

De Stichting Doelmatig Verzinken is blij met het resultaat van het onderzoek van de VROM-Inspectie.

De Stichting Doelmatig Verzinken is blij met het resultaat van het onderzoek van de VROM-Inspectie.
Uit ervaring weet SDV dat in het verleden veelvuldig elektrolytisch of continu thermisch verzinkt materiaal met zeer dunne zinklagen (hooguit 20 µm) is toegepast. Spouwankers die op deze manier zijn beschermd, halen de gevraagde ‘levensduur’ van vijftig jaar in de spouw zeker niet.

Zinklaag

Een oplossing wordt geboden door een voldoende dikke zinklaag aan te brengen. Dat kan door discontinu thermisch verzinken (dompelverzinken) worden bereikt. Een nog betere bescherming wordt verkregen door toepassing van duplex-systemen (discontinu thermisch verzinkt met organische deklaag). Spouwankers die op deze manier tegen roest worden beschermd, zijn voor zover wij weten niet toegepast. Sinds 1995 is door de Stichting Doelmatig Verzinken meegewerkt aan het tot stand brengen van goede beoordelingsrichtlijnen voor stalen, constructief relevante producten die in de spouw kunnen worden toegepast. Ten behoeve van de in de bouwvoorschriften gegeven minimale levensduur van deze producten zijn regels voor materiaalkeuze en materiaalbescherming opgesteld. Voor verschillende producten (lateien, metselwerkondersteuningen) is een KOMO-keur afgegeven Daarmee wordt aangegeven dat de producten aan deze eisen voldoen.

Bepalend

De mening van Corus (zie de opinie van Ad Reinen in Cobouwnummer 213) delen wij niet. De atmosferische conditie, en met name het SO2-gehalte, is sinds de jaren 60 en 70 jaren gunstiger geworden. Dit is door TNO in 1999 nog eens onderzocht. Daaraan is de conclusie verbonden, dat voor zink in het grootste deel van ons land corrosiesnelheden van 0,7 – 2,0 µm/jaar gelden. Volgens de ISO-normen komt dit overeen met klasse C3. Het klimaat in de spouw, nemen we aan, zal niet slechter zijn dan in de buitenlucht. Bepalend voor dat klimaat is dan ook niet meer het SO2-gehalte, maar de tijd, dat het onderdeel nat is. Volgens de analyse van VROM-inspectie zat juist daar een deel van het probleem.

Reageer op dit artikel