nieuws

Amsterdams Havengebied kijkt vooruit naar 2040

bouwbreed Premium

Het Noordzeekanaalgebied heeft tot 2040 behoefte aan 425 hectare natte terreinen. Het aanbod droge terreinen is voldoende.

Zo rond 2017 is de uitgeefbare hoeveelheid natte zeehaventerreinen in het Noordzeekanaalgebied op. Voor de jaren daarna is de behoefte echter nog 425 hectare die gevonden zal moeten worden in het gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Ecorys voor de toekomstvisie voor het havengebied tot 2040.
Zelfs in een pessimistisch scenario zal de behoefte aan natte terreinen nog fors toenemen, vertelde Walter Hulsker van Ecorys. Dit geldt ook als rekening wordt gehouden met intensiever gebruik van de beschikbare ruimte. Op korte termijn zal er vooral vraag zijn naar terreinen voor op- en overslag van natte bulkgoederen, voornamelijk olieproducten. Op de lange termijn is er vooral behoefte aan terreinen voor de behandeling van containers maar ook droge bulkgoederen als kolen, agribulk en biomassa.
De krimp in bepaalde activiteiten kan leiden tot het vrijkomen van ruimte en tot onderbenutting van kades en gedeeltelijke leegstand. Dat geldt volgens Ecorys echter alleen in het pessimistische scenario. Tot 240 kan het daarbij gaan om in totaal 165 hectare waarvan 125 hectare natte en 40 hectare droge terreinen.
Mede in verband hiermee zal ingezet moeten worden op twee sporen. Aan de ene kant herstructurering en intensivering van het ruimtegebruik en aan de andere kant de ontwikkeling van de nieuwe terreinen.
Het Noordzeekanaalgebied ontwikkelt zich momenteel snel. Veel sneller zelfs dan uit prognoses van het C PB naar voren is gekomen. Gedeputeerde Cornelis Mooij van de provincie Noord-Holland spreekt zelfs van een groeistuip. Hij pleit er dan ook voor nu al antwoorden te zoeken op de vraag waar nieuwe ontwikkelingen in de zeehavens mogelijk zijn. Ruimtelijke ontwikkelingen hebben nu eenmaal een lange voorbereidingstijd nodig.
Hij beloofde dan ook dat het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied snel een bestuurlijk standpunt zal innemen over de havenvisie.

Reageer op dit artikel