nieuws

Alusta: Veiligheid boven alles

bouwbreed Premium

Veiligheid boven alles vinden ze bij Alusta. De fabrikant van natuurlijke ventilatietechniek gaat als eerste in ons land bij de oplevering van woningen het ventilatiesysteem van een opleveringscontrole voorzien. Daarbij worden alle componenten en de capaciteit van het systeem geïnspecteerd, dus niet alleen de onderdelen die het bedrijf zelf levert.

Volgens algemeen directeur André Meester wil Alusta met de opleveringscontrole nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid nemen voor het totale ventilatiesysteem. Het bedrijf is niet alleen fabrikant van ventilatieroosters, maar zorgt ook voor de montage van vraaggestuurde ventilatiesystemen. “Eigenlijk was het nooit onze bedoeling om zelf producten te monteren. Maar door wisselende ervaringen met marktpartijen, en een toenemend capaciteitstekort in de markt, voelden wij ons min of meer gedwongen om de montage in eigen hand te nemen. Hetzelfde gebeurt nu met de opleveringscontrole. Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor een juiste werking van het systeem. In onze optiek is onze eigen opleveringscontrole dan de enige juiste manier om dit naar de klanten toe waar te maken”, aldus Meester. “Bij de controles kijken wij zowel naar de aanvoer- als de afvoervoorziening in de woning, evenals naar de kanalen en de regeling van het systeem. Wij voeren daarvoor metingen uit die de prestaties, zoals de afvoercapaciteit, van het systeem nauwkeurig in kaart brengen.”
Het bedrijf is dit jaar begonnen met het steekproefsgewijs controleren van de opgeleverde systemen. Volgend jaar wil het bedrijf daadwerkelijk elk ventilatiesysteem waarin Alusta-producten zijn toegepast aan de controle onderwerpen. Vervolgens ontvangt de eigenaar van de woning een keuringsrapport met daarin eventuele opmerkingen of gebreken. Zodra het bedrijf gebreken constateert bij de onderdelen die zij zelf levert, dan worden die vanzelfsprekend vóór oplevering opgelost, zo belooft Meester.

Plichtsgevoel

Op de vraag waarom nu ineens alle installaties onder de loep worden genomen heeft Meester een duidelijk antwoord: “Door de aangescherpte GIW-eisen die in de ISSO/GIW-publicatie staan, zijn we verplicht om een bepaald percentage van de installaties te controleren. Wij vinden dat, ook gezien alle ophef rond ventilatiesystemen de laatste tijd, wij dan liever alle installaties inspecteren, zodat elke afnemer zekerheid heeft over de kwaliteit van het systeem”.
De reden om verder te gaan dan alleen een controle om te zien of de eigen producten goed functioneren ligt volgens hem voor de hand. “Onze belangrijkste producten, de vraaggestuurde ventilatieroosters, vormen een onlosmakelijk onderdeel van een compleet vraaggestuurd ventilatiesysteem. De werking van de roosters is afhankelijk van meerdere onderdelen in het systeem. Denk dan aan de ventilator die voor de afzuiging zorgt, de sensoren, de regeling en de ventilatiekanalen. Via onze metingen kunnen wij onder meer zien of er tijdens de bouw mankementen aan het kanalenstelsel zijn ontstaan die van invloed zijn op de ventilatiecapaciteit. Dit zijn defecten die wij niet zelf kunnen oplossen en waarvoor wij ook niet verantwoordelijk zijn. Maar wij voelen wel de plicht om de eigenaar daarvan op de hoogte te stellen, omdat het de werking van het hele systeem beïnvloedt.”

Reageer op dit artikel