nieuws

Aedes moet minister uit de nesten halen

bouwbreed Premium

Branchevereniging Aedes moet met een nieuwe uitwerking komen van het wijkenfonds nu blijkt dat het niets oplevert. Dat vinden de regeringspartijen PvdA en CDA.

Als het aan het CDA-kamerlid Bas Jan van Bochhove ligt, schuiven minister Vogelaar en branchevereniging Aedes opnieuw bij elkaar aan de tafel om een onderhandelingsresultaat uit te werken dat wel aan de gemaakte beloftes voldoet. “Blijkbaar voldoet het huidige voorstel niet, dus dan moet er een ander komen.”
Kamerlid Staf Depla van de tweede grootste regeringspartij PvdA steunt zijn CDA-collega en dreigt daarbij tegelijkertijd met de door de corporatiesector verfoeide heffing. “Als er niet een beter plan komt, dan kan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de sector jaarlijks een heffing opleggen van 75 miljoen euro zodat de corporaties in de veertig wijken toch extra kunnen investeren.”
De regeringspartijen krijgen steun van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Dat laat weten van Aedes de toezegging te hebben gekregen dat er een nieuw voorstel komt dat de komende tien jaar wel de beloofde 750 miljoen euro oplevert.
Volgens berekeningen van het CFV levert het Vogelaarfonds de veertig door de minister aangewezen probleemwijken maximaal 110 miljoen euro extra op.

Schokkend

Oppositiepartij VVD vindt het schokkend dat het akkoord dat Vogelaar vlak voor Prinsjesdag met een groot gebaar presenteerde, bij narekening te weinig oplevert. “Het fonds wekte veel verwachtingen, maar maakt die nu niet waar. Je vraagt je af of daar op het ministerie de juiste deskundigen bij de gesprekken zijn betrokken”, stelt VVD’er Brigitte van der Burg.
Van der Burg hekelt de aanhoudende onduidelijkheid over de plannen van Vogelaar. “We zitten een week voor de begrotingsdebatten en we weten nog steeds niet waar we aan toe zijn.”
De politica van oppositiepartij VVD trekt daarnaast het nut van het fonds in twijfel. “Uit de rapportage blijkt dat de reserves van corporaties in de veertig wijken minder hard dalen dan bij branchegenoten buiten die wijken. Wat voegt het fonds dan nog toe? Je vraagt je bijna af of het er niet alleen maar is voor de minister.”

Reageer op dit artikel