nieuws

Achterhoek wil betere instroom

bouwbreed

-Bouwbedrijven in de Achterhoek en de Liemers pakken de instroom van vak- en kaderpersoneel groots aan. Vijf afdelingen van Bouwend Nederland, met 220 leden, ondertekenden daartoe een samenwerkingsconvenant.

-Bouwbedrijven in de Achterhoek en de Liemers pakken de instroom van vak- en kaderpersoneel groots aan. Vijf afdelingen van Bouwend Nederland, met 220 leden, ondertekenden daartoe een samenwerkingsconvenant.
De komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Vanwege de geringe instroom van jong bloed, is actie geboden. Zo niet, dan stagneert de bouwproductie door gebrek aan medewerkers. Daarbij gaat het zowel om medewerkers op de bouwplaats als om hoogopgeleide kaderfunctionarissen.
De ondertekenaars van het convenant zeggen voldoende aan voorlichting te doen. Door gebrek aan gebundelde informatie over werken in de sector mist deze zijn uitwerking. “Bundeling van krachten leidt tot een hoger resultaat”, aldus een toelichting.
Daarnaast gaan de bouwbedrijven nieuwe acties voeren. Daartoe werken ze samen met onder meer de Regionale Commissie Beroepsonderwijs-bouw in de Achterhoek en met opleidingsbedrijven in de regio.

Reageer op dit artikel