nieuws

Aanbesteding ministeries weer mislukt

bouwbreed Premium

De aanbesteding van de nieuwe ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken is opnieuw mislukt. De Rijksgebouwendienst heeft “geen geldige inschrijvingen ontvangen” en beraadt zich op vervolgstappen. Vertraging van de bouw is onvermijdelijk.

RGD: Geen geldige inschrijvingen

Het meest omvangrijke en prestigieuze bouwproject van de Rijksgebouwendienst komt maar niet van de grond door de nieuwe tegenvaller. De drie torens van architect Hans Kollhoff wachten nog altijd op een combinatie die met de bouw kan beginnen.
Afgelopen zomer floot de rechter de Rijksgebouwendienst terug en werd de lopende aanbesteding in vijf kavels afgebroken. Met name de eis dat onbekende partijen verplicht met elkaar in een bv moesten plaatsnemen tegen nog onbekende voorwaarden, achtte de rechter onredelijk. Om geen kostbare tijd te verliezen ging de opdrachtgever niet in hoger beroep, maar schreef een nieuwe procedure uit waarbij de opdracht in één keer op de markt is gezet.
De opdracht kan echter niet worden gegund, omdat niemand aan de vereiste criteria voldoet. Naar verluidt zou slechts een partij hebben ingeschreven, maar ver boven het geraamde budget. Ballast Nedam/BAM bevestigt dat de combinatie als een van de inschrijvers schriftelijk op de hoogte is gesteld van het feit dat de procedure geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd.

Vervolgstap

De Rijksgebouwendienst bevestigt de mislukking: “We hebben geen geldige inschrijving ontvangen”, is het officiële commentaar. De opdrachtgever wil niet ingaan op de nieuwe tegenvaller en broedt op een vervolgstap. Vertraging van de bouw is nu echter bijna onvermijdelijk.
De opdrachtgever heeft wel het bouwrijp maken van de bouwput gegund aan Van Halteren uit Bunschoten. De bouwer begint in januari met het voorbereiden van de locatie op de plek waar de Zwarte Madonna heeft gestaan en zal daar ongeveer vier maanden mee bezig zijn. De kans is klein dat aansluitend een nieuwe bouwcombinatie klaarstaat.

Reageer op dit artikel