nieuws

3D Model Server gaat BIM dragen

bouwbreed

Om een optimaal gebruik mogelijk te maken van een driedimensionaal Bouw Informatie Model (3D BIM) is een speciale 3D Model Server nodig, die de uitwisseling van ontwerptekeningen e.d. uniform laat plaatsvinden.

Enkele bouwbedrijven en ontwerpbureaus zijn, in samenspraak met PSIBouw en het ministerie van VROM, tot de gezamenlijke aanschaf overgegaan van de noodzakelijke high-end servertechnologie en bijbehorende applicaties, die fysiek zijn ondergebracht bij een van de deelnemers, Portiva.
Daarmee komt de vervanging van traditionele papieren informatiedragers, zoals bouwtekeningen, in de bouw(ontwerp)wereld een flinke stap dichterbij, zegt Wubbo E. Hazewinkel van 3D Blueprint Architects en Engineers. Als direct betrokkene bij de door Regieraad Bouw ingestelde ‘Community of Practice’ (CoP) op het gebied van nieuwe digitale technieken in de bouw, zegt hij over de aanschaf van de server: “Daarmee heeft de CoP de gelegenheid gekregen om de gehele vakwereld aan te kunnen tonen hoe groot de winst is op alle gebieden in het ontwerp-, voorbereidings- en realisatieproces van bouw en infrastructurele werken.”
De 3D Model Server zorgt in de communicatie tussen de verschillende bouwpartijen voor een consistente opslag, voor versiebeheer en voor een uitwisseling op basis van de nieuwe, wereldwijde open objectgerelateerde uitwisselingsstandaard IFC, hetgeen staat voor Industry Foundation Classes. Het is een door de bouwindustrie zelf ontwikkelde standaard, omdat met de huidige formaten voor CAD-bestanden (zoals dxf en dwg) eigenlijk geen 3D-informatie met andere software is uit te wisselen.

Conflictcontroles

Volgens Hazewinkel wordt de server het communicatieplatform voor alle bij bouwprojecten betrokken partijen, mede omdat via internet het inzien en zichtbaar maken van projectinformatie mogelijk wordt zonder dat daarvoor bijzondere software nodig is. Verder kunnen alle geautoriseerde partijen informatie wijzigen en toevoegen en gaat de 3D Model Server in de nabije toekomst ook conflictcontroles hierop uitvoeren. Daarmee een nieuwe stap zettend naar het verminderen van faalkosten.
De CoP-kernleden die een sturende rol hebben in het 3D Model Server project zijn: PSIBouw, Cad Visual (building SMART software), Portiva (digitale informatie uitwisseling), 3D BluePrint (architecten/ingenieurs) en VIBES (3D dienstverlening). PSIBouw zal vooralsnog het beheer van de 3D Model Server op zich nemen.

Reageer op dit artikel