nieuws

ZVH onderzoekt fusie met Woonzorg Nederland

bouwbreed Premium

De corporatie Zaandams Volks Huisvesting (ZVH) wil met Woonzorg Nederland fuseren. Gaat de samenwerking door, dan ontstaat een corporatie met zo’n 50.000 woningen. Directeur-bestuurder Fred Sanders van ZVH, dat rond de 6.000 woningen beheert, benadrukt dat de fusieplannen nog geen gelopen race zijn.

Maar hij wil wel voor het einde van dit jaar de knoop doorhakken. Sanders, die per 1 januari 2008 zijn post bij ZVH verlaat, denkt dat de sociale huisvesters elkaar met name op het gebied van dienstverlening aanvullen. “Het gaat erom een brede organisatie te creëren die een groot aantal diensten aanbiedt op het gebeid van specialistische huisvesting”, licht de corporatiebestuurder toe. Het landelijke Woonzorg Nederland richt zich met name op de huisvesting van ouderen, bij ZVH ligt het accent op jongeren.

Partner

ZVH is al geruime tijd op zoek naar een fusiepartner. De corporatie kondigde vorig jaar nog aan met de Amsterdamse branchegenoten Het Oosten en De Key te willen versmelten. Maar dat plan is door de ledenraad van Het Oosten van tafel gestemd. Een fusie met stadsgenoot Parteon ziet Sanders niet zitten.
Woonzorg Nederland heeft niet alleen met ZVH fusieplannen. De instelling werkt momenteel ook aan een vergaande samenwerking met Philadelphia Zorg en de Evean Groep. Het drietal wil vernieuwende vormen van wonen en zorg in de markt zetten.
De drie organisaties willen kleinschalige voorzieningen realiseren voor mensen die zorg en wonen willen combineren.

Reageer op dit artikel